Setkání mezi ministrem školství R. Plagou a předsedou školských odborů F. Dobšíkem

V úterý 17. dubna 2018 proběhlo další pravidelné setkání mezi ministrem školství R. Plagou a předsedou školských odborů F. Dobšíkem na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Tématem jednání byly výsledky porady zástupců krajů a představitelů MŠMT z jednání 11. dubna 2018 (rozpis rozpočtu regionálního školství a připravovaná opatření ze strany ministerstva). Dalšími diskutovanými oblastmi byly dohoda na společné analýze výsledků odměňování za rok 2017, otázka zvýšení platů v letošním roce či příprava finančních rámců rozpočtu na rok 2019 (růst platů pedagogů i nepedagogů a zajištění reformy financování), Jednání byla přítomna i náměstkyně ekonomické sekce Z. Matušková. Další projednání daných témat se uskuteční v souvislosti s přípravou školské tripartity na konci tohoto měsíce.

F. Dobšík