Setkání se zástupci školských odborů se uskutečnilo v pracovní atmosféře

Pardubický kraj – Radní pro školství Bohumil Bernášek a vedoucí odboru školství Martin Kiss se sešli se zástupci školských odborů (Českomoravský odborový svaz pracovníků školství ) na pravidelném setkání. Diskutovali nejen o situaci na školách zřizovaných krajem, ale i o změnách, kterými prochází naše školství.

„Vzájemně jsme se informovali o situaci ve školských zařízeních. Dotazy směřovaly nejen na výběrová řízení na místa ředitelů škol, ale také na platové ohodnocení pedagogů či na připravovanou reformu financování regionálního školství. Zástupce odborů jsme také informovali o nárůstu počtu žáků na středních školách s ohledem na demografickou křivku. Nejsilnější ročníky nás na středních školách čekají v letech 2022 - 2025, učitelé se tedy o práci obávat nemusí“ sdělil Bohumil Bernášek.

Spolupráci s Pardubickým krajem hodnotí kladně i zástupci odborů. „Scházíme se pravidelně dvakrát do roka. Naše spolupráce je založena na partnerském vztahu. Tato setkání nám pomáhají řešit pracovní záležitosti našich členů a jsou platformou pro vzájemné předávání informací v průběhu školního roku,“ sdělila Hana Štusáková, předsedkyně Krajské rady odborového svazu Pardubického kraje.

 

Zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/99834/setkani-se-zastupci-skolsk...

Zapsala Štusáková Hana