Šetření PISA 2018

Dne 3. 12. 2019 publikovala OECD výsledky šetření PISA (PISA 2018).

Hlavním zaměřením šetření PISA je funkční gramotnost v oblasti čtení, matematiky a přírodních věd.

Přestože se Česká republika v šetření umístila (spolu s Argentinou a Irskem) mezi zeměmi, ve kterých došlo u studentů k podstatnému zlepšení v dovednosti porozumět textu, nelze zapomínat, že šetření PISA nezaznamenává krajové odlišnosti v rámci jednotlivých zemí a že podpora škol, pedagogických pracovníků a studentů v socioekonomicky ohrožených lokalitách je pro Českou republiku stále výzvou.

Na základě údajů z roku 2018 vzrostl oproti minulým letům počet studentů, kteří považují čtení za ztrátu času, a klesl počet studentů, kteří čtou pro radost. Ze šetření také vyplynulo, že studenti nyní tráví po škole v průměru tři hodiny online. I tento faktor souvisí s tím, jak je důležité umět porozumět textu. Schopnost porozumět textu je totiž úzce spojena s kritickým myšlením, budováním znalostí, ale v neposlední řadě i se schopností rozlišit mezi faktem a pouhým názorem. Přestože v této oblasti došlo ve zkoumaných zemích k mírnému zlepšení oproti minulým letům, OECD naznačuje, že z hlediska budoucnosti a strategie vzdělávání je třeba se vypořádat se, jak s narůstající digitalizací a dopadem technologií na vzdělávání, ale i se vrůstajícím množstvím informací šířených přes internet a s problematikou rozlišení mezi pravdou a tzv. fake news.

Šetření PISA 2018 najdete v tomto odkazu:

https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results.htm