Silná hospodářská základna pro Evropu: úsilí o účelnost, efektivnost a kvalitu vzdělávání a odborné přípravy