Školská tripartita 24.6.2019

Na jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje v úterý 24. 6. 2019 se projednával aktuální stav přípravy rozpočtu kapitoly MŠMT na rok 2020 a stav přípravy reformy financování regionálního školství.  Ministr R. Plaga  shrnul informace o vládou schváleném rámci státním rozpočtu.  

Priority ministra jsou:

1.  naplnění programového  prohlášení v roce 2021  má průměrný plat pedagogických

 a nepedagogických pracovníků činit 150 % jejich platů v roce 2017.

2.  pokud bude vyjednán vyšší růst platů u ostatních zaměstnanců rozpočtové sféry než 2 %, bude požadovat ministr vyšší nárůst i pro pedagogické pracovníky. 

3. zohlednění nových výkonů a zafinancování reformy financování.

Předseda ČMOS PŠ F. Dobšík zopakoval požadavek odborů na růst platů v roce 2020 - zvýšení objemu mzdových prostředků o 15 % pro pedagogy a 10 % pro nepedagogy a požádal o další projednávání přípravy rozpočtu nad konkrétními čísly jednotlivých částí kapitoly školství.

  Reformu financování považuje ministr za připravenou.  Je potřeba řešit školy, kde je    počet nepedagogických pracovníků pod limitem, který nastavilo ministerstvo na základě normativů, a které vychází ze zprůměrování dosavadních krajských normativů podle oborů vzdělávání.  MŠMT se zavázalo zveřejnit koeficient pro počet  nepedagogických pracovníků. MŠMT vyvolá v nejbližší době jednání   s Jihomoravským, Karlovarským, Ústeckým krajem a Prahou, aby se vyjasnila metodika výpočtu a hledalo se řešení pro školy, které mají stanovený nižší počet nepedagogů než podle současného limitu.   

Dalším bodem programu byl postup přípravy novely Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. – oblast přímé vyučovací povinnosti zástupců ředitelů škol.  Do 14 dní chce náměstek Pícl předložit ministrovi řešení úvazků zástupců ředitelů a následně projedná se sociálními partnery.