Školské odbory chtějí o navýšení platů učitelů jednat s premiérem

Předkládáme Vám další informace o průběhu vyjednávání jak realizovat 10% navýšení objemu finančních prostředků viz. příloha.

Čekáme na termín schůzky s panem premiérem, kde chceme osobně celou záležitost projednat. To co se děje kolem návrhů pana ministra je naprosto nedůstojné a tuto hru odmítáme tímto způsobem hrát. Stále trváme na našem požadavku od 1.1.2020 zvýšit tarifní tabulky pro pedagogické pracovníky v každém platovém stupni a třídě o 10 %.