Školské odbory upozorňují na rizika otevření škol

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství chápe a vnímá potřebu postupně nastartovat fungování společnosti a rodičům umožnit nástup do zaměstnání. 

Ministerstva zdravotnictví a školství připravila pozvolný plán návratu do běžného života škol a školských zařízení. Jsme si plně vědomi, že se hledá mimořádný, neobvyklý a zatím nevyzkoušený způsob.  Nepůjde o standardní výuku, ale o hlídání omezené skupiny dětí, jejichž rodiče musí nastoupit do zaměstnání.

Na základě poznatků a kontaktů s našimi členy se domníváme, že celá organizace je příliš postavena na dobrovolnosti a doporučeních. Vše bude ležet na bedrech ředitelů, jejich improvizaci, při které však nesmí nic podcenit. Manuál, který ministerstvo školství připravilo, je jen jakýmsi “nezávazným návodem” například i v tak důležitých bodech, jako je dezinfekce učeben. 

Za nejzávažnější však považujeme, že manuál vůbec nepamatuje na bezpečnost a ochranu zaměstnanců škol. Ředitel bude muset např. rozhodnout, v jakém režimu u nich bude nošení roušek či štítů. Velkou neznámou je, kolik pedagogických i nepedagogických pracovníků bude v režimu tzv. rizikových skupin, pokud nebudou moci z tohoto důvodu nastoupit do školy (chronická nemoc, věk). Metodický pokyn uvádí, že jim žádná odměna nenáleží a budou donuceni si vzít neplacené volno. To je pro nás naprosto nepřijatelné. V době, kdy vláda doslova hledá jakoukoliv skupinu, které finančně kompenzuje dopady nouzového stavu, by tak zaměstnanci ve školství měli smůlu. Trváme na dodržování ustanovení zákoníku práce a jsme připraveni našim členům, pokud se dostanou do svízelné situace, poskytnout právní pomoc.

Zásadně nesouhlasíme s tím, že návrh nechává rozhodnutí o otevření školy na každém řediteli, čímž zcela přenáší odpovědnost státu a státních orgánů za zajištění ochranných pomůcek a všech souvisejících hygienických opatření na stranu ředitelů škol. Věříme ve zdravý rozum ředitelů, jejich lidský přístup a rozhodnutí nehazardovat se zdravím zaměstnanců.

Podněty ze škol, které dostáváme, směřují k tomu, aby výuka pokračovala v současném režimu až do konce prázdnin.

František Dobšík – předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství