EXOD 2022 na Slovensku, seznam základen

E X K U R Z N Ě – V Z D Ě L Á V A C Í  Z Á K L A D N Y (EVZ) na Slovensku 2022 pořádané Odborovým svazem pracovníků školství a vědy (OZ PŠaV) - 69. ročník

EXOD - exkurzně-vzdělávací akce - jsou specifickou formou dalšího vzdělávání pedagogických zaměstnanců školství. Základní součástí exkurzně-vzdělávacích akcí jsou odborné přednášky, exkurze, ale také relaxační aktivity, sport a turistika. Akce EXOD se uskutečňují formou exkurzně-vzdělávacích základen (EVZ), zejména v době školních prázdnin. Účastnit se jich mohou pedagogičtí zaměstnanci školství, jejich rodinní příslušníci a jiní zájemci. Na pobyty jsou přednostně zařazováni členové OZ PŠaV na Slovensku.

Poznámka, přihlášku na základny EXOD 2022 na Slovensku ke stažení naleznete na adrese: EXOD 2022 na Slovensku - přihláška

Seznam EZV v roce 2022 včetně cen termínů a dalších detailních informací naleznete v připojeném dokumentu ve formě pdf.

Kategorie: 
EXOD