Memorandum - České školství, co chceme

Aktualizovaný text memoranda „České školství – co chceme“, které přijalo Předsednictvo Českomoravského odborového svazu pracovníků školství na svém jednání 23. března 2018.

Kategorie: 
Hlavní svazové dokumenty