Metodika FKSP - 2021

Nová metodika čerpání FKSP

Místopředsedkyně svazu Markéta Seidlová zpracovala a upravila metodiku FKSP tak, aby byla plně v souladu s vyhláškou o FKSP, zveřejněnou ve   Sbírce zákonů, částka 150.  

    

 

 

Kategorie: 
FKSP