Příloha č. 3 OŘ - tabulka elektronicky

Tabulka v Excelu, která automaticky počítá odvody členských příspěvků. Lze využít pro vyúčtování odvodů čl. příspěvků! Aktualizováno pro rok 2020!

Kategorie: 
Členské příspěvky