Výše odvodu členských příspěvků od 1. 1. 2020

Stanovení výše odvodu členských příspěvků členů ČMOS PŠ platná od 1. 1. 2020.

O výši čl. příspěvků pro členy ČMOS PŠ, kteří dosud odváděli čl. příspěvky ve výši 30 Kč (nepracující důchodci, ženy na mateřské dovolené, nezaměstnaní a studenti a další), rozhodne na svém jednání dne 17. 1. 2020 předsednictvo odborového svazu. Po tomto jednání bude rozeslána konečná verze.

Přílohy:

  1. Informace ke způsobu výběru odborových členských příspěvků srážkami z platu
  2. Dohoda mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem o výběru členských příspěvků srážkami z platu
  3. Souhlas zaměstnance s výběrem členských příspěvků srážkami z platu (mzdy)
Kategorie: 
Členské příspěvky