Stávka 6. 11. 2019

Reakce uživatele Ámos Kl ke stávce na sociální síti facebook:
Jestli to stále někomu nedochází, tak věřte, že pokud nebudeme jednotní a solidární, budeme politikům stále jen pro smích. A budeme vždy prioritou jen před volbami. Jsem zklamaný z jednání mnoha pedagogů (asociací), kteří pro své vlastní zájmy, či pro svoji malost ničí snahu o to, abychom vzdělávání zlepšili. Abychom ho posunuli na vyšší level. Kolegyně, kolegové, postavme se konečně hrdě za naše cíle. Za cíle, které jsou ve prospěch našich žáků, jejich rodičů. Za budoucnost našeho školství.
 
Účast na stávce
 
Informace a plakáty k označení škol a školských zařízení, kde zaměstnanci stávkují
 

Kontaktní osoby podle krajů, pro nahlášení stávkující školy a školská zařízení​
https://skolskeodbory.cz/kontaktni-osoby-podle-kraju-pro-nahlaseni-stavkujici-skoly-a-skolska-zarizeni

Dopis pro ředitele ke stávce​
https://skolskeodbory.cz/dopis-pro-reditele-ke-stavce

Aktuální informace vedení svazu​
https://skolskeodbory.cz/aktualni-informace-vedeni-svazu

Stanovisko CZESHA
https://skolskeodbory.cz/stanovisko-czesha

Právní výklad stávky, organizace stávky
https://skolskeodbory.cz/sites/skolskeodbory.cz/files/downloads/1571247443/pravni_vyklad_stavky.pdf

Odbory jsou připraveny vyhlásit jednodenní stávku ve školách
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/odbory-jsou-pripraveny-vyhlasit-jednodenni-stavku-ve-skolach/1807919

Proč učitelé ministrovi Plagovi nevěří?
https://skolskeodbory.cz/proc-ucitele-ministrovi-plagovi-neveri

Dopis ředitelům škol a školských zařízení ze dne 11. 10. 2019​
https://skolskeodbory.cz/dopis-reditelum-skol-a-skolskych-zarizeni-ze-dne-11-10-2019

"Máte slovo" o situaci ve školství (záznam pořadu na ČT ze dne 2. 10. 2019)
https://skolskeodbory.cz/mate-slovo-o-situaci-ve-skolstvi-zaznam-poradu-na-ct-ze-dne-2-10-2019

Školské odbory chtějí o navýšení platů učitelů jednat s premiérem
https://skolskeodbory.cz/skolske-odbory-chteji-o-navyseni-platu-ucitelu-jednat-s-premierem

Stávková pohotovost
https://skolskeodbory.cz/stavkova-pohotovost

Stanovisko Sdružení účňovských zařízení k navýšení platů ve školství
https://skolskeodbory.cz/sdruzeni-ucnovskych-zarizeni-dopis