Stáž v mezinárodní organizaci ETUCE

ETUCE nabízí od 1. září 2019 jedno místo pro stážistu.

Jedná se o desetiměsíční stáž od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020. (Možnost je i pětiměsíčního období do 31. 1. 2020).

Stážista se bude podílet na každodenním chodu kanceláře a pracovně bude spadat pod evropskou ředitelku ETUCE.

Vypsaná pozice je:

1.Koordinátor pro vzdělávání a odbornou přípravu a Administrátor programů souvisejících s inkluzí a rovnoprávností (Coordinator for Education and Training and the Programme officer on the topics of Equality and Inclusion)

Toto místo zahrnuje následující činnosti:

 • Pomoc při monitoringu vzdělávacích politik EU a politik týkajících se inkluze a rovnoprávnosti v rámci EU.
 • Pomoc při přípravě interních dokumentů a dokumentů směřovaných třetím stranám týkajících se vzdělávání a odborné přípravy, rovnoprávnosti, inkluze a politik pracovního trhu v Evropě.
 • Pomoc při přípravě konferencí a seminářů včetně tvorby zpráv a zápisů.
 • Pomoc při přípravě žádostí o projekty financované z fondů EU týkajících se vzdělávání, odborné přípravy, rovnoprávnosti a inkluze ve vzdělávání.
 • Pomoc při implementaci projektů ETUCE týkajících se těchto témat.
 • Příprava článků pro newsletter a další zdroje informací.
 • Ostatní kancelářská práce.

Sekretariát v Bruselu je relativně malý kolektiv anglicky a francouzsky mluvících lidí, který je založený na neformálním a blízkém kolegiálním duchu, stejně jako na vysoké kvalitě práce.

ETUCE organizuje část svých konferencí a jednání v zemích po celé EU. Z tohoto důvodu bude součástí práce i cestování.

Požadavky na uchazeče:

 • Bakalářský nebo jiný obdobný titul z vysoké školy nebo univerzity nebo nedokončené magisterské nebo obdobné studium.
 • Vysoká úroveň angličtiny v psané i mluvené formě. Znalost francouzštiny je vítána.
 • Zájem o vzdělávání a politiku pracovního trhu a politiku EU.
 • Dobrá znalost institucí EU a jejich procesů.
 • Dobré informační a komunikační dovednosti.

Další informace o podmínkách zaměstnání:

Pozice stážisty je koncipovaná jako pozice na celý úvazek. Stážisté dostávají odpovídající finanční ohodnocení, měsíční jízdenku na MHD a letenku do ekonomické třídy do a z Bruselu na začátku a konci stáže. Stážisté jsou pojištěni v rámci cestovního a úrazového pojištění ETUCE.

 

Přihlášky a životopisy v angličtině musí být poslány do 23. 8. 2019 na adresu: secretariat@csee-etuce.org.

Další informace lze získat na e-mailové adrese uvedené výše nebo na telefonním čísle +32 2 224 06 91.