Stáž v mezinárodní organizaci ETUCE

ETUCE nabízí od 1. února 2020 tři místa pro stážisty. Jedná se o pětiměsíční stáž od 1. 2. 2020. (Možnost je i desetiměsíčního období).

O ETUCE

ETUCE je hlasem pedagogických pracovníků v Evropě a je reprezentována 132 odborovými svazy v Evropě, což znamená 11 miliónů učitelů, akademických pracovníků a dalších pracovníků v sektoru vzdělávání na všech vzdělávacích stupních. ETUCE vystupuje jako reprezentant zájmů svých členů vůči institucím EU v Bruselu a snaží se podporovat a koordinovat mezinárodní spolupráci mezi svými členskými organizacemi.  Hlavními oblastmi práce sekretariátu jsou vzdělávací politiky a politiky pracovního trhu ve všech oblastech vzdělávacího sektoru v Evropě. ETUCE je evropským sociálním partnerem a evropskou odborovou federací v rámci Evropské odborové konfederace (ETUC). ETUCE je evropským regionem Education International, světové odborové federace pro vzdělávání.

Nabízená pozice

Stážisté se budou podílet na každodenním chodu kanceláře, spolupracovat s koordinátorem pro vzdělávání a pracovníkem zajišťujícím školení a program. Pracovně budou stážisté spadat pod evropskou ředitelku ETUCE.

Specifické úkoly se budou týkat:

Vzdělávání a odborné přípravy a rovných příležitostí a inkluze

 • Pomoc při monitoringu vzdělávacích politik EU a politik týkajících se inkluze a rovnoprávnosti v rámci EU.
 • Pomoc při přípravě interních dokumentů a dokumentů směřovaných třetím stranám týkajících se vzdělávání a odborné přípravy, rovnoprávnosti, inkluze a politik pracovního trhu v Evropě.
 • Pomoc při přípravě konferencí a seminářů včetně tvorby zpráv a zápisů.
 • Pomoc při přípravě žádostí o projekty v rámci fondů EU týkajících se vzdělávání, odborné přípravy, rovnoprávnosti.
 • Pomoc při implementaci projektů ETUCE týkajících se těchto témat.
 • Příprava článků pro newsletter a další zdroje informací.
 • Ostatní kancelářská práce.

Sekretariát v Bruselu je relativně malý kolektiv anglicky a francouzsky mluvících lidí, který je založený na neformálním a blízkém kolegiálním duchu, stejně jako na vysoké kvalitě práce.

ETUCE organizuje část svých konferencí a jednání v zemích po celé EU. Z tohoto důvodu bude součástí práce i cestování.

Požadavky na uchazeče:

 • Studium zaměřené na vzdělávání, bakalářský nebo jiný obdobný titul z vysoké školy nebo univerzity nebo nedokončené magisterské nebo obdobné studium.
 • Vysoká úroveň angličtiny v psané i mluvené formě. Znalost francouzštiny je vítána.
 • Zájem o vzdělávání a politiku pracovního trhu a politiku EU.
 • Dobrá znalost institucí EU a jejich procesů.
 • Dobré informační a komunikační dovednosti.

Další informace o podmínkách zaměstnání:

Pozice stážisty je koncipovaná jako pozice na celý úvazek. Stážisté dostávají odpovídající finanční ohodnocení, měsíční jízdenku na MHD a letenku do ekonomické třídy do a z Bruselu na začátku a konci stáže. Stážisté jsou pojištěni v rámci cestovního a úrazového pojištění ETUCE.

 

Přihlášky, životopisy a doporučení členské organizace musí být poslány do 18. 12. 2019 na adresu: secretariat@csee-etuce.org.

Další informace lze získat na e-mailové adrese uvedené výše nebo na telefonním čísle +32 2 224 06 91.