Stáž v mezinárodní organizaci ETUCE

ETUCE nabízí od 1. února 2020 jedno místo pro stážistu. Jedná se o pětiměsíční stáž od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2020. (Možnost je i desetiměsíčního období).

O ETUCE

ETUCE je hlasem pedagogických pracovníků v Evropě a je reprezentována 132 odborovými svazy v Evropě, což znamená 11 miliónů učitelů, akademických pracovníků a dalších pracovníků v sektoru vzdělávání na všech vzdělávacích stupních. ETUCE vystupuje jako reprezentant zájmů svých členů vůči institucím EU v Bruselu a snaží se podporovat a koordinovat mezinárodní spolupráci mezi svými členskými organizacemi.  Hlavními oblastmi práce sekretariátu jsou vzdělávací politiky a politiky pracovního trhu ve všech oblastech vzdělávacího sektoru v Evropě. ETUCE je evropským sociálním partnerem a evropskou odborovou federací v rámci Evropské odborové konfederace (ETUC). ETUCE je evropským regionem Education International, světové odborové federace pro vzdělávání.

Nabízená pozice

Stážista bude spolupracovat s koordinátorem pro sociální dialog, ekonomickou politiku a řízení. Součástí stáže je i spolupráce s ostatními kolegy. Stejně jako u ostatních pozic se stážista bude podílet na plnění úkolů spojených s každodenním chodem kanceláře.

Pracovně bude stážista spadat pod evropskou ředitelku ETUCE.

Specifické úkoly se budou týkat:

Sociálního dialogu, ekonomické politiky a řízení 

 • Pomoc při monitoringu vzdělávacích, ekonomických, sociálních politik EU a politik týkajících se pracovního trhu.
 • Asistence při přípravě a následné komunikace týkající se jednání Rady sektorového sociálního dialogu ve vzdělávání.
 • Pomoc při přípravě interních dokumentů a dokumentů směřovaných třetím stranám týkajících se politik pracovního trhu, ekonomických politik a řízení a sociálního dialogu v rámci EU.
 • Pomoc při přípravě konferencí a seminářů včetně tvorby zpráv a zápisů a následné komunikace.
 • Pomoc při implementaci projektů ETUCE týkajících se sociálního dialogu a ekonomického řízení.
 • Příprava článků pro newsletter a další zdroje informací. -          Ostatní kancelářská práce.

Sekretariát v Bruselu je relativně malý kolektiv anglicky a francouzsky mluvících lidí, který je založený na neformálním a blízkém kolegiálním duchu, stejně jako na vysoké kvalitě práce. 

ETUCE organizuje část svých konferencí a jednání v zemích po celé EU. Z tohoto důvodu bude součástí práce i cestování.

Požadavky na uchazeče:

 • Studium zaměřené na vzdělávání, bakalářský nebo jiný obdobný titul z vysoké školy nebo univerzity nebo nedokončené magisterské nebo obdobné studium.
 • Vysoká úroveň angličtiny v psané i mluvené formě. Znalost francouzštiny je vítána.
 • Zájem o vzdělávání a politiku pracovního trhu a politiku EU.
 • Dobrá znalost institucí EU a jejich procesů.
 • Dobré informační a komunikační dovednosti.

Další informace o podmínkách zaměstnání:

Pozice stážisty je koncipovaná jako pozice na celý úvazek. Stážisté dostávají odpovídající finanční ohodnocení, měsíční jízdenku na MHD a letenku do ekonomické třídy do a z Bruselu na začátku a konci stáže. Stážisté jsou pojištěni v rámci cestovního a úrazového pojištění ETUCE.

 

Přihlášky, životopisy v angličtině a doporučení členské organizace musí být poslány do 18. 12. 2019 na adresu: secretariat@csee-etuce.org.

Další informace lze získat na e-mailové adrese uvedené výše nebo na telefonním čísle +32 2 224 06 91.