Tarify pro rok 2020 - Aktualizováno (28. 11. 2018 - oprava poškozeného souboru)

V příloze článku naleznete Nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. Toto NV vyšlo ve Sbírce zákonů Částky 127 ve středu 20. 11. 2019.

NV pro příslušníky bezpečnostních sborů ještě nebylo schváleno Vládou ČR.