Veřejné slyšení ETUCE: Formování budoucnosti Evropy s pomocí učitelů

ETUCE pořádá veřejné slyšení s názvem: „Formování budoucnosti Evropy s pomocí učitelů“. Toto veřejné slyšení se uskuteční v Bruselu dne 12. 3. 2019 od 14:00 do 16:00.

Veřejné slyšení se bude konat v hotelu Thon Hotel Brussels City Centre (sál Oslo). Avenue du Boulevard 17, 1210 Brusel.

Evropský odborový výbor pro vzdělávání (ETUCE) reprezentuje 132 odborových svazů, což představuje 11 miliónů učitelů ve všech zemích v Evropě. ETUCE je na úrovni EU sociálním partnerem ve vzdělávání Evropské federaci zaměstnavatelů ve vzdělávání (EFEE). ETUCE je evropskou odborovou federací v rámci ETUC, což je Evropská odborová konfederace. ETUCE je evropským regionem Education International (EI), která je světovou federací odborových svazů ve vzdělávání.

S tím jak narůstá vlna nacionalistických a populistických hnutí a s tím, jak se orientace politiky v Evropě vychyluje směrem k extrémní pravici, vzrůstají ve společnosti separatismus a extremismus. Za těchto okolností, více než kdy jindy, hrají kvalitní vzdělávání a učitelé klíčovou roli, aby čelili tomuto trendu. Zároveň jsou učitelé a kvalitní vzdělávání potřeba, aby pomohli mladým lidem stát se kriticky smýšlejícími demokratickými občany, kteří jsou si vědomi svých práv,  povinností a hodnoty všeobecných práv a demokracie.

Trendy privatizace a komercializace, úsporná opatření, rozpočtové škrty a zmrazení platů/penzí/náboru nových zaměstnanců vyvíjejí další tlak na učitele, akademické pracovníky a jejich odborové svazy. Nicméně nároky na vzdělávání neustále narůstají, neboť je třeba reagovat na rozvoj moderní společnosti jako je digitalizace, inkluze a migrace.

V souvislosti s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu v květnu 2019, spustila ETUCE na konci listopadu 2018 celoevropskou kampaň „Formování budoucnosti Evropy s pomocí učitelů“, která také přispěje k akci EI s názvem „Global response“.

ETUCE chce v rámci své kampaně obrátit pozornost vlád a dalších aktérů činných ve vzdělávání na evropské a národní úrovni k následujícím požadavkům:

  1. Kvalitní vzdělávání pro všechny
  2. Zvýšené veřejné investice do vzdělávání a zvýšení atraktivity učitelské profese
  3. Posílení sociálního dialogu a podílu odborových svazů na rozhodování
  4. Podpora demokratického občanství a inkluze

Veřejné slyšení jakožto součást této kampaně umožní učitelům, široké veřejnosti včetně rodičů a studentů, aby vznesli otázky, podělili se o své názory a postřehy a v neposlední řadě o výzvy, kterým každodenně čelí.

Spitzenkandidáti, neboli lídři celoevropské kandidátky, za Stranu evropské levice (PEL), Stranu evropských socialistů (PES), Evropskou stranu zelených (EGP) a Evropskou lidovou stranu (EPP) spolu se zástupci  Rady Evropy,  rumunského předsednictví a Evropské unie studentů se mohou zúčastnit a aktivně zapojit do panelové diskuse, která bude následovat po veřejném slyšení a která bude mít formu otázek a odpovědí ze strany posluchačů.