VIII. sjezd ČMOS PŠ

Ve dnech 17. 5. – 18. 5. 2019 se v Praze uskuteční VIII. sjezd ČMOS PŠ.

Delegáti ze všech regionů ČR budou volit předsedu, místopředsedu, členy revizní komise ČMOS PŠ a schvalovat svazové dokumenty – Program na léta 2019 – 2023, Stanovy a Finanční řád. Budou projednávat a přijímat postup při prosazování našich požadavků. Sjezdu se zúčastní zástupci vlády, zaměstnavatelů a zřizovatelů a zahraniční hosté - paní Suzan Flocken ředitelka ETUCE – EI (organizace sdružující odborové svazy pracovníků školství z celého světa, odborové svazy Visegrádské čtyřky a Bulharského odborového svazu.