Vzdělávací odborový seminář v Pardubickém kraji

Seminář se konal 15. – 17. listopadu ve Sporthotelu Tichá Orlice v Ústí nad Orlicí. Letošní ročník akce měl, stejně jako v loňském roce, mezinárodní punc. Semináře se zúčastnila čtyřčlenná slovenská delegace z partnerského Prešovského kraje v čele s předsedou Rady OZ PŠaV SŠaZ východoslovenského regionu Mgr. Lubošem Kvašňákem.

V rámci čtvrtečního programu prezentovala aktuální informace místopředsedkyně Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Markéta Seidlová a předsedkyně Krajské rady odborového svazu Pardubického kraje Hana Štusáková. Poté následovaly volby delegátů na VIII. sjezd ČMOS PŠ za OOJ Svitavy a OOJ Ústí nad Orlicí.

Vystoupení místopředsedkyně Českomoravské konfederace odborových svazů Radky Sokolové patřilo páteční dopoledne, během kterého se uskutečnilo také setkání s hejtmanem našeho kraje panem Martinem Netolickým a pracovníky odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje.

Během odpoledních seminářů došlo na prezentaci informačního systému Rotunda v podání Petra Pečenky. Se změnami ve FKSP přítomné předsedy seznámila předsedkyně Krajské rady odborového svazu Královehradeckého kraje Markéta Cermanová. Závěr dne patřil Michalu Nerudovi, právníkovi naší krajské rady.

Poslední den semináře byl věnován problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Se svým příspěvkem vystoupil svazový inspektor BOZP Miroslav Werlik.

V průběhu celé akce mohli jeho účastníci využívat relaxačních služeb v podobě masáží, sauny či vířivky.

Naši hosté měli v průběhu svého pobytu u nás možnost navštívit ústeckou rodinnou firmu Velebný & Fam či podiskutovat s ředitelem Střední školy uměleckoprůmyslové panem Zdeňkem Salingerem.

Bylo to prima…….

Tak opět za rok na viděnou!

Hana Štusáková, předsedkyně KROS PŠ Pardubického kraje