Vzdělávací seminář

Krajská rada odborového svazu pracovníků školství Pardubického kraje připravila pro předsedy základních organizací i individuální členy vzdělávací seminář, který se uskutečnil ve dnech 5. – 7. listopadu ve Sporthotelu Tichá Orlice v Ústí nad Orlicí.

Odboráři měli možnost diskutovat s předsedou ČMOS Františkem Dobšíkem i místopředsedkyní svazu Markétou Seidlovou o aktuálních otázkách ve školství, především o připravovaném společném vzdělávání žáků, karierním systému, odměňování pracovníků. O připravované změně financování regionálního školství seznámil přítomné ředitel odboru správy rozpočtu MŠMT Václav Pícl.

Vzdělávacího semináře se zúčastnila také náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Jana Pernicová a pracovníci odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje. Odboráři ocenili, že se mohli zeptat na vše, co je zajímalo a představitelé kraje naopak to, že dostali kvalitní zpětnou vazbu z jednotlivých škol a školských zařízení.

Dalšími body programu bylo právní poradenství, FKSP, informace o novinkách v Odborech plus a také volba nové krajské rady a revizní komise. Předsedkyní KROS byla zvolena Hana Štusáková, předsedkyní revizní komise Pavla Dušková.

Velmi důležitou součástí výjezdního zasedání byla i vzájemná výměna zkušeností. Účastníci semináře si tak odváželi domů nejen velké množství nových informací, ale i impulz pro jejich náročnou práci.