Zápis z 8. jednání Komise pro spravedlivé důchody

Zápis z 8. jednání Komise pro spravedlivé důchody (dále jen „KSD“, popř. „komise“) konaného 15. listopadu 2019