Zápis z 9. jednání Komise pro spravedlivé důchody

Zápis z 9. jednání Komise pro spravedlivé důchody (dále jen „KSD“, popř. „komise“) konaného 10. ledna 2020.