Zásadní připomínky školských odborů k návrhu státního rozpočtu na rok 2020

ČMOS PŠ nadále trvá na nárůstu platů pedagogických pracovníků o 15 % a nepedagogických zaměstnanců o 10 %. Předložený návrh na zvýšení platů pedagogů o 10 % nedostatečně reflektuje slibovanou preferenci školství.