Zasedání pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje (školská tripartita)

V pondělí 26. června proběhlo jednání pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje – školská tripartita.

Na programu byla příprava rozpočtu na rok 2018, probíhající legislativní procesy spojené s reformou financování, informace o zajištění změny nařízení vlády č. 564/2006 Sb. (nepedagogičtí pracovníci). Dále se řešila otázka kariérního systému, byly předneseny informace o změnách od školního roku 2017/2018 v různé zástupci odborů požádali o zprávu ČŠI k šetření průběhu inkluze v praxi a metodický pokyn, který připravuje legislativní sekce (náměstkyně Mgr. D. Prudíková) ve spolupráci s Nejvyšším státním zastupitelstvím ohledně spolupráce OSPOD, státního zástupce a školy, v případě řešení nezvladatelných žáků během vyučování.