Zasedání pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje (školská tripartita)

Ve středu 30. května 2018 proběhlo další zasedání Pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje („školská tripartita“). Jednání řídil ministr školství Robert  Plaga. Informoval o jednání s ministryní financí A. Schillerovou o rozpočtu kapitoly školství na rok 2019 a o záměru ministerstva školství na postupném náběhu reformy financování regionálního školství. Podrobnější informace by měly být známy před zasedáním RHSD 13. června 2018.

Rok 2019:

Ministr považuje za nepodkročitelný požadavek zvýšení platů pedagogických pracovníků o 10 % v tarifech a 5 % zýšení objemu nadtarifních složek platu, celkem navíc o 13,5 mld Kč. Toto by se mělo i s nápočty v roce 2020 a 2021 promítnout do střednědobých výhledů státního rozpočtu. Za další nespornou věc považuje ministr pokrytí prostředků spojených s inkluzí ve výši cca 2 mld. Kč a získání prostředků na vyrovnání dopadů růstu výkonů v regionálním školství částkou cca 1,6 mld. Kč. Uvažuje se také o navýšení objemu prostředků na vysoké školy cca o 3 mld.  Kč.  O platech nepedagogů se bude jednat v rámci veřejných služeb.

Reforma financování:

Ve sněmovně jsou dva návrhy na odložení reformy. Odložení o 2 roky navrhuje V. Klaus a o 1 rok  I. Vondrák (sněmovní tisk č. 61). Návrh poslance ANO I. Vondráka z Moravskoslezského kraje podporuje Asociace krajů ČR. Ministerstvo školství po zvážení kroků potencionálního zajištění reformy (dne 30. 5. vláda schválila Nařízení vlády, kterým se pro základní, střední školy a další stanoví tzv. PHmaxy, následně během června bude ve sbírce zákonů zveřejněna sada vyhlášek, ministerstvo bude zpracovávat metodiky a tzv. „kalkulačku“ výpočtu rozpočtu jednotlivé školy) podporuje postupný náběh reformy, který by návrh poslance Vondráka umožnil. Konkrétní zásadní podmínky tzv. rozkrokování nového financování dle ministra:

  • pokrytí překryvů v MŠ a provozní doby od 1. 1. 2019 (varianta navýšení republikového normativu nebo rozvojový program);
  • rozvojový program na pokrytí mezikrajových rozdílů od 1. 1. 2019;
  • zabezpečit možnost pokrytí PHmax rozvojovým programem od 1. 9. 2019.

S tím, že plný rozpis rozpočtu dle nového financování by byl od 1. 1. 2020.

Dále ministr informoval, že společně s ministerstvem financí bylo odsouhlaseno dokrytí letošního rozpočtu o 1,02 mld. Kč, které by měla příští týden schválit vláda. Kraje obdrží obratem informaci, jak tyto prostředky ministerstvo rozepíše.

Závěry:

Členové tripartitního týmu na základě projednání požadují v případě rozložení náběhu reformy financování jednoznačný závazek vlády na  zabezpečení finančních prostředků na dílčí kroky reformy.

Podporujeme požadavky na  státní rozpočet 2019 kapitoly školství. Požadujeme ve střednědobém výhledu SR na rok 2020, 2021 zafixovat finanční prostředky na zvyšování platů, na reformu financování a na zvýšení objemu finančních prostředků pro VŠ.

Mgr. F. Dobšík