Změna financování regionálního školství se nebude odkládat

Ministr školství získal od vlády příslib navýšení peněz na spuštění reformy financování regionálního školství. Reforma se nebude o rok odkládat. ČMOS PŠ v tomto případě očekává, že MŠMT co nejdříve dopracuje všechny legislativní opatření a seznámí s nimi školskou veřejnost.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes na svých stránkách zveřejnilo zprávu o příslibu navýšení peněz na změnu financování. Českomoravský odborový svaz pracovníků školství příslib finančních prostředků vítá, avšak nadále trvá především na navýšení platů ve školství.

Očekáváme, že MŠMT v nejbližší době představí všechna potřebná legislativní opatření týkající se reformy, včetně modelu financování nepedagogických pracovníků a dalších komponent tvořících rozpočet školy hrazený ze státního rozpočtu. Příprava nového školního roku je ve školách již v plném proudu a vedení škol a školská veřejnost předpokládá co nejrychlejší zpracování všech potřebných podkladů pro přípravu organizace školního roku.