Zrušení výuky - překážka v práci na straně zaměstnavatele

Co dělat, když zaměstnavatel nepřiděluje práci - právní stanovisko

Nepřiděluje-li zaměstnavatel zaměstnancům z důvodu zrušení výuky práci, vzniká překážka v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce. Po dobu trvání této překážky má zaměstnanec nárok na náhradu platu ve výši průměrného výdělku. To platí jak pro  pedagogické pracovníky, tak pro provozní zaměstnance.