Sick days

Úprava pracovního volna, tzv. „sick days“, v kolektivní smlouvě...

Snižování úvazku

Jakým způsobem probíhá sjednání pracovní doby se zaměstnavatelem...

Volno o vánočních prázdninách

Čerpání dovolené a volna o vánočních prázdninách...

Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících

MŠMT ve spolupráci s právním oddělením ČMOS PŠ vytvořilo právní výklad k § 23 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.