Novela zákona o pedagogických pracovnících degraduje učitelské povolání

Školské odbory varují před ohrožením kvality vzdělávání…

…k  tomu by mohlo dojít, projde- li změna zákona o pedagogických pracovnících, která včera prošla v Poslanecké sněmovně prvním čtením. Ta totiž umožňuje komukoliv s magisterským vzděláním uznat plnou kvalifikaci učitele, pokud do tří let při výkonu povolání učitele získá pedagogické minimum.

ČMOS školství tuto změnu zásadně odmítá a považuje ji za ohrožení kvality vzdělávání. Podle předsedy školských odborů Františka Dobšíka: „Jde o zpochybnění dosud uplatňovaného náročného systému přípravy budoucích učitelů. Získání kvalifikace učitele bez jakékoliv oborové a oborově-didaktické přípravy, jednoduššími a méně přísnými způsoby, může vážně ohrozit zájem o studium učitelství. Považuji to i za degradaci učitelského povolání, ke kterému jsou nezbytně nutné kvalifikační předpoklady, tak jako tomu je i v některých jiných profesích. Jakoby nestačilo, že současná právní úprava umožňuje zaměstnávání nekvalifikovaných učitelů na přechodnou dobu.“

Obavy školských odborů potvrzuje i dokument Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030: „Stále chybí jasné pojmenování toho, jaké kompetence stát u učitele předpokládá. Existuje nepřehledná regulace přípravy na  učitelství, navíc se příliš často mění požadavky na kvalifikaci učitelů, bohužel někdy směrem k deprofesionalizaci učitelství,“ dodává František Dobšík.

Změnu zákona považují školské odbory za zkratkovité „řešení“ momentální krizové situace nedostatku učitelů. Navíc absentuje jakákoliv  analýza současného personálního obsazení. Upozorňují, že jde o velkou chybu, že MŠMT jako předkladatel úplně rezignovalo na jiná kompromisní opatření - mimořádné platy a další bonusy a iniciativy v místech, kde je učitelů nejvíce potřeba. Podmíněné zapojení pokročilých studentů učitelství se solidním platem a současně i kreditovou bonifikací za praxi.

Kromě ČMOS školství k návrhu vznesla zásadní připomínky i Asociace děkanů pedagogických fakult, ani jejich připomínky nebyly akceptovány. Jde o velmi závažný nedostatek v proceduře přípravy změny zákona a jeho přehlížením vzniká nežádoucí precedens. Školské odbory vzhledem k  uvedeným problémům, navrhuji novelu zákona o pedagogických pracovnících zamítnout a vrátit MŠMT k přepracování.                                                                                           

29. 1. 2020