Týdeník ŠKOLSTVÍ

Týdeník ŠKOLSTVÍ je určen všem, kteří se zajímají o pracovněprávní otázky v oblasti školství, o pracovní podmínky učitelů, o řízení škol a školských zařízení, o problematiku jednotlivých profesí školského resortu, o záměry a činnost ministerstva školství i školských odborů, o školskou legislativu apod.

Týdeník ŠKOLSTVÍ čte ve školách a školských zařízeních v celé České republice na 50 tisíc čtenářů. Zvláštní pozornost věnuje každoročnímu rozpisu mzdových prostředků a problematice státní správy a samosprávy ve školství. Týdeník ŠKOLSTVÍ, jak už vyplývá z jeho názvu, není určen jen pedagogům, ale také velké a často neprávem opomíjené skupině ostatních zaměstnanců škol.

Týdeník ŠKOLSTVÍ se vyplatí nejen číst, ale také v něm za výhodných podmínek inzerovat.

Internetové stránky: www.tydenik-skolstvi.cz