Mezinárodní ekonomická konference - pořádá ASO

ASOCIACE  SAMOSTATNÝCH  ODBORŮ (ASO) a Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky pořádají mezinárodní ekonomickou konferenci, která se uskuteční 3. března 2023 v Praze.

Reálné platy učitelů vláda snížila o 4 procenta nepedagogů o 6!

Tisková zpráva: Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
Jako velmi špatný začátek nové vlády hodnotí školské odbory rozhodnutí, přidat učitelům místo slibovaných a ujišťovaných 3 % jen 2 %. Přitom  o zvýšení o tři procenta hovořil a učitelskou veřejnost ujišťoval i sám ministr financí Stanjura. "Deklarovaná priorita školství nové vlády  dostala velkou trhlinu. Ještě ani nezačali a už zklamali. Učitelé nám volají, že jde o výsměch a podraz. Zvýšení tarifů o dvě procenta znamená reálné snížení platů vzhledem k inflaci o 4 %," uvedl František Dobšík, předseda ČMOS PŠ. 

F. Dobšík na ČT 24 o testování žáků v lednu 2022

Předseda školských odborů František Dobšík na ČT 24 komentoval nová opatření, která mají zvýšit bezpečnost vyučování. Poukázal na zvyšující se administrativní zátěž škol, které by se měly podílet i na trasováni. V této souvislosti je nutné podle školských odborů zvýšit pravomoci ředitelů.

Školské odbory do nového roku 2022 - poděkování

Školství nikdy nezažilo tak náročné období, jako nyní vlivem pandemie. Rodiče, žáci, pedagogové byli konfrontováni s tím, jak náročné a důležité je v mimořádné době zachovat úroveň vzdělávání. Školské odbory děkují všem svým členům, příznivcům a podporovatelům dobrého vzdělávání v Čechách, kteří k tomu pomohli a přispěli. Společnost náročnou budoucnost nezvládne bez vyšší vzdělanostní úrovně.  Ošidíme-li školství dnes a nebude-li jednou z priorit nového vládnutí, zaplatí to naši vnuci a pravnuci. Školské odbory jsou připraveny pomoci měnit školství a postavení lidí v něm k lepšímu.

 

Školské odbory: Chceme jednat s budoucím ministrem školství kvůli zmrazení platů

Představitelé školských odborů František Dobšík a Markéta Seidlová, chtějí jednat s budoucím ministrem školství Gazdíkem. S lednovými mrazy totiž čeká učitele zmrazení jejich platů. To podle odborů není dobrý začátek. Přestože vláda svým nařízením zvýšila od ledna 2022 o 3 % jejich tarifní složku platu, rozpočtové provizorium státu neumožňuje uvolnit zvýšený objem prostředků pro regionální školství o plánovaná 3,5 procenta. Podle školských odborů budou muset ředitelé škol v případě provizoria tarify navýšit z nenárokových složek platu. 

Stránky