Vzdělávání a demokracie: Role učitelů a jejich organizací v demokratické společnosti

„Demokracie nemůže uspět, dokud ti, kteří rozhodují, nejsou připravováni, aby rozhodovali moudře. Jedinou skutečnou zárukou demokracie tak zůstává vzdělanost.“

Franklin D. Roosevelt

KNIHA - Vzdělávání a demokracie: 25 lekcí z učitelské profese

Společný projekt ČMOS PŠ a Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice. Projekt je postaven na překladu knihy Vzdělávání a demokracie: 25 lekcí z učitelské profese od Susan Hopgood a Freda van Leeuwena.

Kniha je ke stažení v příloze tohoto článku.