V této rubrice bychom rádi uveřejňovali nejčastější dotazy našich členů a odpovědi na ně.

Protože jde o službu pro naše členy, pro zobrazení některých článků je nutné být přihlášen.

V rubrice Otázky a odpovědi je k zobrazení více článků po přihlášení do intranetu.

Metodický pokyn „sick days“

Sick days jsou pracovním volnem poskytovaným zaměstnavatelem v době krátkodobé nebo méně závažné zdravotní indispozice zaměstnance, bez nutnosti dokladovat zdravotní stav zaměstnance potvrzením lékaře. Uvedené pracovní volno není v zákoně č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce), ani prováděcích předpisech upraveno. Na základě kolektivní dohody vyššího stupně mohou sick days čerpat státní zaměstnanci, tj. fyzické osoby přijaté do služebního poměru.

Volno o vánočních prázdninách

Čerpání dovolené a volna o vánočních prázdninách...