Metodický pokyn „sick days“

AKTUALIZOVÁNO! Sick days jsou pracovním volnem poskytovaným zaměstnavatelem v době krátkodobé nebo méně závažné zdravotní indispozice zaměstnance, bez nutnosti dokladovat zdravotní stav zaměstnance potvrzením lékaře. Uvedené pracovní volno není v zákoně č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce), ani prováděcích předpisech upraveno. Na základě kolektivní dohody vyššího stupně mohou sick days čerpat státní zaměstnanci, tj. fyzické osoby přijaté do služebního poměru.

Snižování úvazku

Jakým způsobem probíhá sjednání pracovní doby se zaměstnavatelem...

Volno o vánočních prázdninách

Čerpání dovolené a volna o vánočních prázdninách...

Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících

MŠMT ve spolupráci s právním oddělením ČMOS PŠ vytvořilo právní výklad k § 23 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.