Přijatelou regulaci PHmax pro základní a střední školy, kterou schválila vláda, ovlivnila loňská stávka ve školství

Hned na prvním jednání po listopadovém stávkovém protestu ve školství ministr M. Bek slíbil představitelům školských odborů F. Dobšíkovi a M. Seidlové, že nechá zpracovat analýzu skutečného využití tzv. PHmax.

MŠMT předalo NPI ČR technické zadání revize RVP ZV

Skupina expertů ministerstva školství pro revizi rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) finalizovala technické zadání pro následující proces revize.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 15. LISTOPADU 2021

Informace k provozu škol s účinností od 1. srpna 2021

(A další aktuality)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 26. 7. 2021 bylo upraveno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol a školských zařízení, s účinností od 1. 8. 2021 (ZDE) a také mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu služeb a maloobchodu a jiných činností, s účinností od 1. 8. 2021 (ZDE):

Manuál pro otevření škol zveřejněn

Ministerstvo zdravotnictví s resortem školství připravily řadu opatření, jejichž dodržováním chtějí předejít uzávěře škol jako před rokem. Týkají se především přísných hygienických pravidel, roušek nebo zákazu vstupu některých lidí, ale i omezení družin či tělesné výchovy. 

Stránky