Logo Aliance odborových svazů

Anketa školských odborů - financování regionálního školství

Cílem ankety je získání informací o výsledcích rozpisu rozpočtu na právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, a o dopadech úsporných opatření v regionálním školství na personální a finanční situaci škol a školských zařízení. Účastníkům ankety děkujeme. (Vaše přihlašovací e-maily nejsou součástí odpovědi a nejsou shromažďovány.)

Stránky