Sekce ČMOS PŠ

  Příjmení, jméno Funkce Kontakt
  Soukalová Eva Předseda RV profesní sekce předškolní vzdělávání 723 353 277
oroscb@volny.cz 
  Mgr. Kupka Michal Předseda RV profesní sekce základní školství 608 442 492
michalkupka@email.cz 
  Mikošková Renáta Předseda RV profesní sekce školská výchovně vzdělávací zařízení 777 177 927
renata.rez@centrum.cz
  Mgr. Polčák David Předseda RV profesní sekce střední školství 737 424 380
davidpolcak@atlas.cz
  Mgr. Pečenka Petr Předseda RV profesní sekce vedoucí pracovníci
a pracovníci přímo řízených organizací
604 579 805
petr.pecenka@gmail.com
  Ing. Cermanová Markéta Předseda RV profesní sekce nepedagogičtí pracovníci 603 332 237
kroshk@seznam.cz
  Ing. Ryglová Růžena Předseda RV sekce seniorů 603 339 473
rryglova@volny.cz 
  Horník Michal Předseda RV sekce mladých 724 062 662
hornik.michal@gmail.com