Sekce ČMOS PŠ

  Příjmení, jméno Funkce Kontakt
  Soukalová Eva Předseda RV profesní sekce předškolní vzdělávání 723 353 277
oroscb@volny.cz 
  Mgr. Kupka Michal Předseda RV profesní sekce základní školství 608 442 492
michalkupka@email.cz 
  Brdová Jana Předseda RV profesní sekce školská výchovně vzdělávací zařízení 318 665 172, 606 486 234
jbrdova@seznam.cz 
  Mgr. Přikrylová Ivana Předseda RV profesní sekce střední školství 724 265 470
ivana.prikrylova@centrum.cz 
  Mgr. Pečenka Petr Předseda RV profesní sekce vedoucí pracovníci
a pracovníci přímo řízených organizací
604 579 805
petr.pecenka@gmail.com
  Čáslavová Dagmar Předseda RV profesní sekce nepedagogičtí pracovníci 608 859 565
caslavova.dagmar@seznam.cz 
  Mgr. Návratová Marie Předseda RV sekce seniorů 603 443 825
navratovamarie@seznam.cz 
  Horník Michal Předseda RV sekce mladých 724 062 662
hornik.michal@gmail.com