EXOD 2024 – 71. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ

Akce EXOD Organizují je organizační jednotky ČMOS pracovníků školství, akce vedou členové Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Jsou určeny členům ČMOS pracovníků školství a jejich rodinným příslušníkům, pedagogickým pracovníkům všech stupňů a typů škol v činné službě i ostatním pracovníkům školství. Na doplnění kapacity akce lze přijmout přihlášku také od dalších zájemců z řad nečlenů ČMOS pracovníků školství. Základny EXOD přinášejí pestrou náplň, která má především charakter rekreační.

Zpráva o činnosti EXOD v roce 2023

+ PŘEHLED CELOSTÁTNÍCH ZÁKLADEN EXOD V ROCE 2023

Víte, kde leží Malá Haná?

(Aktiv vedoucích celostátních základen EXOD 3. – 5. 11. 2023)

Jednání vedoucích základen EXOD - Boskovice 4. 11. 2023

Z jednání aktivu vedoucích celostátních základen EXOD ČMOS PŠ dne 4. 11. 2023 v Boskovicích.

70 let Základen EXOD - prezentace historie

Akce EXOD, které organizují organizační jednotky ČMOS pracovníků školství, oslavují letos již 70 let od svého vzniku. Akce vedou členové Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Jsou určeny členům ČMOS pracovníků školství a jejich rodinným příslušníkům, pedagogickým pracovníkům všech stupňů a typů škol v činné službě i ostatním pracovníkům školství. V příloze naleznete prezentaci ve formátu ppt., mapující dlouholetou a zajímavou historii těchto exkurzních základen a zájezdů.

Stránky