EXOD ČMOS PŠ - již 69 let

Vážení kolegové odboráři,

EXOD ČMOS PŠ stojí na prahu 69. ročníku své existence. Rádi bychom, aby letošní i příští jubilejní rok dopadly opět velmi dobře.

EXOD 2022 na Slovensku, seznam základen

E X K U R Z N Ě – V Z D Ě L Á V A C Í  Z Á K L A D N Y (EVZ) na Slovensku 2022 pořádané Odborovým svazem pracovníků školství a vědy (OZ PŠaV) - 69. ročník

EXOD 2022 - seznam základen + přihláška

Startuje již  69. ročník exkurzních základen a zájezdů. Organizují je organizační jednotky ČMOS pracovníků školství, akce vedou členové svazu. Jsou určeny členům ČMOS pracovníků školství a jejich rodinným příslušníkům, pedagogickým pracovníkům všech stupňů a typů škol v činné službě, i ostatním pracovníkům školství. Doufáme, že si z letošní pestré nabídky vyberete, a kromě poučení získáte i krásné zážitky.

Školské odbory

Náš EXOD stále žije

Krásné podzimní slunečné počasí přivítalo v pátek 22. 10. 2021 účastníky celostátního aktivu EXOD v Kutné Hoře. Po loňské pauze způsobené vládními opatřeními proti pandemii coronaviru, přijeli vedoucí základen vyhodnotit letošní 68. ročník EXOD, prodiskutovat a s chutí i elánem naplánovat příští rok.

Smuteční oznámení

Smutnou povinností je oznámení o úmrtí dlouholetého „exoďáka“, zakladatele EZ Jeseníky - Barborka  pana RNDr. Jaroslava Veverky.

Stránky