Základny EXOD 2024 - volná místa k 10. 4. 2024 + zrušené základny

Neobsazené základny 2024, nabízíme dosud volná místa…

EXOD 2024 – 71. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ

Akce EXOD Organizují je organizační jednotky ČMOS pracovníků školství, akce vedou členové Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Jsou určeny členům ČMOS pracovníků školství a jejich rodinným příslušníkům, pedagogickým pracovníkům všech stupňů a typů škol v činné službě i ostatním pracovníkům školství. Na doplnění kapacity akce lze přijmout přihlášku také od dalších zájemců z řad nečlenů ČMOS pracovníků školství. Základny EXOD přinášejí pestrou náplň, která má především charakter rekreační.

Zpráva o činnosti EXOD v roce 2023

+ PŘEHLED CELOSTÁTNÍCH ZÁKLADEN EXOD V ROCE 2023

Víte, kde leží Malá Haná?

(Aktiv vedoucích celostátních základen EXOD 3. – 5. 11. 2023)

Jednání vedoucích základen EXOD - Boskovice 4. 11. 2023

Z jednání aktivu vedoucích celostátních základen EXOD ČMOS PŠ dne 4. 11. 2023 v Boskovicích.

Stránky