Vzorová kolektivní smlouva - aktualizovaná

  • Vzor kolektivní smlouvy – další úpravy
  • Rozpočet a pravidla FKSP 2024
  • Metodický pokyn k FKSP 
  • FKSP v roce 2024 metodika
  • Návrh možných kriterií_4._2._20

Všechny výše uvedené dokumenty ke stažení naleznete na webu školských odborů v rubrice Ke stažení – Kategorie FKSP a kategorie Legislativa.

Umístěny jsou na adresách: 

Postup při poskytnutí příspěvku z prostředků FKSP v souvislosti s živelní pohromou - novela vyhlášky

Poskytnutí sociální výpomoci, sociální zápůjčky a daru jiným fyzickým osobám nebo příspěvkovým organizacím jako pomoc při řešení následků způsobených živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií v souladu s vyhláškou  č. 263/2021, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb. o FKSP, která nabyla účinnost 10. 7. 2021. 

Vyučující bez pedagogického vzdělání ve sněmovně prošli

Odbory s degradací učitelské profese nesouhlasí

Na středních školách a na druhém stupni základních škol by mohli učit i odborníci bez pedagogického vzdělání. Ministerstvo školství tak chce řešit nedostatek učitelů v některých oborech. Změnu přináší novela učitelského zákona, kterou ve středu schválila sněmovna. Kritici to pokládají za degradaci učitelské profese a snah o zvýšení prestiže pedagogů.

Výzva proti degradaci vzdělávání

Novela ohrožuje pojetí učitelské profese

Poslanecké Sněmovně Parlamentu byla zaslána naléhavá výzva odborné veřejnosti, učitelů a odborů. Kromě představitelů zúčastněných organizací ji podepsal prof. Stanislav Štech, pedagogický psycholog, člen Řídícího výboru pro vzdělávání UNESCO. Ve Sněmovně totiž postoupil do třetího čtení návrh novely zákona o pedagogických pracovnících, který ohrožuje podstatu učitelské profese a je radikálním nepříznivým zásahem do jejího pojetí. Umožňuje, aby na středních školách, a nově i na druhém stupni základních škol, mohli vyučovat jakýkoli i všeobecně vzdělávací předmět vysokoškoláci, kteří nejsou absolventy oborů s pedagogickým zaměřením. Ředitel školy by je mohl v takových případech svým podpisem učinit na dobu tří let kvalifikovanými. ¨

Ministerstvo připravilo návrh pravidel distanční výuky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR připravilo pravidla pro zavedení distanční výuky v regionálním školství v případě krizového stavu, krizových opatření či karantény vyhlášené hygieniky. Stanovují povinnost školy zajistit pro vybrané případy distanční výuku, ale i povinnost žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat. Návrh by měla v nejbližší době posoudit vláda, ministetrstvo chce údajně jeho urychlené schválení.

Stránky