Postup při poskytnutí příspěvku z prostředků FKSP v souvislosti s živelní pohromou - novela vyhlášky

Poskytnutí sociální výpomoci, sociální zápůjčky a daru jiným fyzickým osobám nebo příspěvkovým organizacím jako pomoc při řešení následků způsobených živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií v souladu s vyhláškou  č. 263/2021, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb. o FKSP, která nabyla účinnost 10. 7. 2021. 

Vyučující bez pedagogického vzdělání ve sněmovně prošli

Odbory s degradací učitelské profese nesouhlasí

Na středních školách a na druhém stupni základních škol by mohli učit i odborníci bez pedagogického vzdělání. Ministerstvo školství tak chce řešit nedostatek učitelů v některých oborech. Změnu přináší novela učitelského zákona, kterou ve středu schválila sněmovna. Kritici to pokládají za degradaci učitelské profese a snah o zvýšení prestiže pedagogů.

Výzva proti degradaci vzdělávání

Novela ohrožuje pojetí učitelské profese

Poslanecké Sněmovně Parlamentu byla zaslána naléhavá výzva odborné veřejnosti, učitelů a odborů. Kromě představitelů zúčastněných organizací ji podepsal prof. Stanislav Štech, pedagogický psycholog, člen Řídícího výboru pro vzdělávání UNESCO. Ve Sněmovně totiž postoupil do třetího čtení návrh novely zákona o pedagogických pracovnících, který ohrožuje podstatu učitelské profese a je radikálním nepříznivým zásahem do jejího pojetí. Umožňuje, aby na středních školách, a nově i na druhém stupni základních škol, mohli vyučovat jakýkoli i všeobecně vzdělávací předmět vysokoškoláci, kteří nejsou absolventy oborů s pedagogickým zaměřením. Ředitel školy by je mohl v takových případech svým podpisem učinit na dobu tří let kvalifikovanými. ¨

Ministerstvo připravilo návrh pravidel distanční výuky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR připravilo pravidla pro zavedení distanční výuky v regionálním školství v případě krizového stavu, krizových opatření či karantény vyhlášené hygieniky. Stanovují povinnost školy zajistit pro vybrané případy distanční výuku, ale i povinnost žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat. Návrh by měla v nejbližší době posoudit vláda, ministetrstvo chce údajně jeho urychlené schválení.

Novela školského zákona dnes ve sněmovním výboru

Sněmovní výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu dnes (19. 2. 2020) projednává novelu školského zákona, zejména jde o problematiku státní maturity z matematiky, a  měl by projednat i příplatky za třídnictví.

Stanovisko ČMOS PŠ k návrhu novely

Stránky