Ministerstvo připravilo návrh pravidel distanční výuky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR připravilo pravidla pro zavedení distanční výuky v regionálním školství v případě krizového stavu, krizových opatření či karantény vyhlášené hygieniky. Stanovují povinnost školy zajistit pro vybrané případy distanční výuku, ale i povinnost žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat. Návrh by měla v nejbližší době posoudit vláda, ministetrstvo chce údajně jeho urychlené schválení.

Novela školského zákona dnes ve sněmovním výboru

Sněmovní výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu dnes (19. 2. 2020) projednává novelu školského zákona, zejména jde o problematiku státní maturity z matematiky, a  měl by projednat i příplatky za třídnictví.

Stanovisko ČMOS PŠ k návrhu novely

Reforma financování regionálního školství - dokumenty

V článku naleznete aktuální informace, metodiku a prezentace k reformě financování regionálního školství.

Nové nařízení vlády č. 341/2017 Sb. nahrazuje NV č. 564/2006 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 341/2017 Sb. ze dne 25. září 2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě nahrazuje (zrušuje) původní NV č. 564/2006 Sb. Pro pedagogické a nepedagogické zaměstnance nepřináší žádnou změnu v tabulkách, pouze změna ostavců nyní odkazuje na jinou přílohu.

NV 564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů – účinnost od 1. listopadu 2017

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. září 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Stránky