O nás

Sídlo svazu

 • Sídlo (Centrála): ČMOS PŠ, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1, Česká republika
 • Sekretariát svazu: mobil: +420 234 130 200, email: cmos.skolstvi@cmkos.cz
 • IČ: 49 27 80 02
 • Bankovní spojení: 2000184339/0800

Kdo jsme

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství je profesním odborovým svazem, který sdružuje zejména zaměstnance ve školství, důchodce a nezaměstnané, kteří ve školství pracovali, a to bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, náboženství, rasy a pohlaví. Našim členem může být i fyzická osoba po ukončení školní docházky.

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství je občanské sdružení, jehož oblasti zájmu jsou současně oblasti zájmu zaměstnanců, kteří však samostatně nemají šanci ovlivnit zaměstnavatele, popř. orgány veřejné správy a samosprávy.

Hlavním posláním ČMOS PŠ je

 • obhajoba práv svých členů a prosazování jejich oprávněných ekonomických, sociálních
 • pracovněprávních a profesních požadavků vůči státním a samosprávným orgánům, organizacím a zaměstnavatelů
 • zlepšování pracovních a životních podmínek svých členů
 • poskytování právní pomoci a poradenství
 • účast v legislativních procesech a prosazování návrhů směřujících k naplňování cílů odborového svazu
 • zpracování analýz a prognóz
 • vytváření systému informací a koordinace vnitrosvazových vztahů a aktivit
 • výkon kontrolní činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Proč být členem ČMOS PŠ

 • sám jsi jen jeden – odbory tvoje šance znásobí!
 • jen jako člen odborové organizace mohu uplatňovat svoje požadavky a potřeby při kolektivním vyjednávání, mohu tak ovlivňovat pracovní a mzdové podmínky ve škole;
 • jen tak mohu získat bezplatnou právní pomoc, včetně zastoupení před soudem v pracovněprávních sporech se zaměstnavatelem
 • budu moci se spolupodílet na formulování stanovisek k legislativním normám
 • jen jako člen odborové organizace budu pravidelně informován o financování a školské politice na úrovni krajské i celostátní
 • jen početně silná organizace má šanci uspět při prosazování svých zájmů a potřeb

Vedení svazu

Mgr. Dobšík František
předseda ČMOS PŠ

dobsik_frantisek_2010.jpg

Mgr. Seidlová Markéta
místopředsedkyně ČMOS PŠ

seidlova_marketa_2011.jpg