Hlavní zprávy

Anketa školských odborů - financování regionálního školství

Cílem ankety je získání informací o výsledcích rozpisu rozpočtu na právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, a o dopadech úsporných opatření v regionálním školství na personální a finanční situaci škol a školských zařízení. Účastníkům ankety děkujeme. (Vaše přihlašovací e-maily nejsou součástí odpovědi a nejsou shromažďovány.)

Nápad J. Středuly na zkrácení školní docházky o tři roky je nesmyslný

Školské odbory zásadně odmítají nápad, který prezentoval na setkání s prezidentem ČR Petrem Pavlem předseda ČMKOS Josef Středula

Česko-polský seminář o podpoře začínajících učitelů

Ve dnech 24. – 25. 3. 2024 proběhl Česko-polský seminář s názvem Obnova odborů skrze vytvoření nabídky školení pro začínající učitele.

Informace z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje

Jednání, které  se uskutečnilo  v odpoledních hodinách  v úterý 26.3.20024, zahájil vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže J. Mareš.  Ministr školství M. Bek  zhodnotil vyjednávání o navýšení rozpočtu na platy nepedagogických pracovníků. Dohoda na vládě umožnila z nespotřebovaných zdrojů využít 800 mil. Kč na dofinancování nepedagogických pracovníků, na obsazená místa.

Zástupci škol a jejich zřizovatelů: na změny jsme připraveni, ale chceme se na tvorbě nových pravidel podílet

Otevřený dopis

Březen 2024 se přehoupl do své druhé poloviny a ředitelé škol, v nichž došlo k rozpočtovým škrtům i u obsazených pozic nepedagogických pracovníků, stále platí jejich mzdy z nadtarifních prostředků určených pro učitele.

Středula by na sobě měl hodně zamakat

Odbory musí být akceschopné a s tahem na branku, což jsme u Josefa Středuly v poslední době neviděli, řekl Právu šéf školských odborů František Dobšík. Nově zvolený předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) podle něj ztratil schopnost přitáhnout lidi na náměstí.

Vedení svazu navštívilo odboráře v Mladé Boleslavi

Další setkání budou následovat

Kdo se utká ve finále o titul Zlatý Ámos

Ve Frýdlantském salonku Senátu PČR proběhlo v pondělí 11. března semifinále 31. ročníku ankety Zlatý Ámos. Šestnáct vítězů regionálních kol přivítal místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer, který převzal nad semifinále záštitu

Úspěšné vyjednávání, peníze na nepedagogy budou

Vyjednávání školských odborů a jejich tlak na vládní činitele byl úspěšný. Ministerstvo školství bude mít navýšený rozpočet na rok 2024 na dofinancování platů 2500 nepedagogických pracovníků, jedná se o cca 800 mil Kč. O tyto prostředky by měly být posíleny krajské rezervy. Dnes (6. 3. 2024) budou školské odbory jednat s ministrem školství Mikulášem Bekem o detailech řešení. Vedení odborového svazu – František Dobšík a Markéta Seidlová