Hlavní zprávy

Jak začínajícím učitelům usnadnit vstup do profese?

Projekt: Vývoj systému podpory začínajících učitelů

EXOD 2023 - 70. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ

Akce EXOD - Organizují je organizační jednotky ČMOS pracovníků školství, akce vedou členové Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Jsou určeny členům ČMOS pracovníků školství a jejich rodinným příslušníkům, pedagogickým pracovníkům všech stupňů a typů škol v činné službě i ostatním pracovníkům školství. 

Institucionalizace asistentů pedagoga

Meziresortní připomínkové řízení - můžete se vyjádřit

Veřejná diskuze o rozvoji vzdělávací soustavy ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR zahájilo veřejnou diskuzi k pracovní verzi připravovaného Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2023 - 2027.

František Dobšík: Vláda rozhodla v rozporu se svým prohlášením, ignorovala sociální dialog i petici pedagogů

Tisková zpráva: Pedagogům svitla naděje, že schválené navýšení objemu financí na platy o 4 % v roce 2023 nepůjde pouze do jejich nadtarifních složek, jak prosazovalo především ministerstvo financí. Odbory požadovaly rozdělení aby 80 % bylo použito na navýšení tarifů a 20 % pro nadtarifní složky.

Vládě předány tisíce podpisů na podporu petice odborů

Další tisíce podpisů na podporu petice školských odborů předalo 19. 12. 2022 vedení svazu (předseda František Dobšík a místopředsedkyně Markéta Seidlová) na Úřadu vlády ČR. 

Odbory a téma udržitelného životního prostředí

Na konci října 2022 proběhla závěrečná konference dvouletého projektu ETUCE spolufinancovaného Evropskou komisí, který měl název „Education for Social Change: The role of Education in addressing Sustainable Environmental Development“ (Vzdělávání podporuje sociální změnu: Role vzdělávání v otázkách udržitelného rozvoje životního prostředí).

Školské odbory uspěly, petice byla důležitá

Ministr chce nechat přepočítat prostředky na platy

Postavení začínajících učitelů v České republice, Polsku, Litvě a Lotyšsku - Srovnávací analýza

Na podzim 2022 skončila první fáze mezinárodního projektu s názvem Vývoj systému podpory začínajících učitelů. Do tohoto projektu je zapojen i ČMOS PŠ.

Tarif musí zůstat základem odměňování!

Připojte se k petici školských odborů