Hlavní zprávy

Učitelé boj nevzdávají - teď je na řadě rozpočtový výbor

Zvýšení platů učitelů o patnáct procent na příští rok je stále ve hře

Protože vláda trvá na nárůstu platů učitelů na příští rok jen deset o procent, mají školské odbory v plánu pokusit se získat dalších pět miliard na jednání rozpočtového výboru sněmovny, a to ve středu (20. 11. 2019) .

Slovenští školští odboráři podporují české kolegy

Spoločné stretnutie vedení českých a slovenských školských odborov a inšpektorov BOZP

Dňa 11. 11. 2019 sa v Prahe uskutočnil spoločný seminár českých a slovenských odborových inšpektorov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Seminár organizoval Českomoravský odborový svaz pracovníku školství (ČMOS PŠ). OZ PŠaV na Slovensku zastupovali inšpektori BOZP Vladimír Kmec a Eugen Bertha.

Komunisté údajně podpoří každé zvýšení učitelských platů

Podle prohlášení člena školského výboru Poslanecké sněmovny ČR Iva Pojezného (KSČM) pro Haló noviny komunisté podpoří každé zvýšení učitelských platů, důraz kladou na to, aby navýšení bylo směřováno především do tarifní složky.

Odbory a zaměstnavatelé vyzvali poslance: Školství je třeba daleko lépe zaplatit

S požadavkem na významné zvýšení finančního zajištění školství a jeho potřeb již v rámci rozpočtu na rok 2020 přišli dnes (12. 11. 2019) na společné konferenci na půdě Poslanecké sněmovny zástupci odborů a zaměstnavatelů. Tiskovou konferenci zaštítila místopředsedkyně školského výboru Kateřina Valachová.

Účast na stávce

Účast zaměstnance na stávce je výkonem práva vyplývajícího z čl. 27 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Za účelem realizace tohoto práva má zaměstnanec nárok na pracovní volno bez náhrady platu. Účast na stávce tedy je právními normami nespecifikovanou jinou důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance (§ 199 odst. 1 ) zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákoník práce).

Děkujeme vám. Stávkou nekončíme

Vážené kolegyně a kolegové,
děkujeme vám za podporu stávky 6. 11. 2019. Vysoce si ceníme vašeho statečného občanského a profesního postoje, který jste vyjádřili jak aktivní účastí ve stávce, tak i nejrůznějšími formami její podpory. Vy všichni jste tak přispěli k jejímu úspěšnému završení.

Zavřeno zůstalo 1221 škol, provoz omezilo 2743 škol a téměř tři tisícovky škol vyjádřily stávkujícím podporu – nemáme se opravdu za co stydět.

Stávka: zapojily se tisíce škol

Poděkování patří všem, včetně nepedagogických pracovníků, kteří podpořili požadavky učitelů

Učitelé v celém Česku dnes stávkují kvůli platům. Zavřeno zůstalo 1221 škol, provoz omezilo přes 2700 škol a téměř tři tisícovky z nich vyjádřily stávkujícím podporu, aniž stávkují. Vadí jim, že vláda neplní slib o růstu učitelských platů, který dala. Do stávky tedy byla nějak zapojena více než polovina škol – sdělilo to vedení školských odborů na dnešní tiskové konferenci.

Podpora stávky - Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR plně podporuje Vaši středeční stávku Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Na základě vlastních zkušeností velmi dobře rozumíme tomu, že se cítíte poškozeni a podvedeni opakovaným nedodržením daných slibů. 8 % zvýšení tarifů opravdu není 10 % zvýšení tarifů, natož pak původně slíbených 15 % zvýšení tarifů.

Solidární podpora Odborů KOVO Ml. Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí

Vážený pane předsedo, milý kolego,

jménem našich podnikových Odborů KOVO Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí zastupujících takřka 37 tisíc členů podniku, ve kterém zastupujeme učiliště, střední školu, vysokou školu, studenty, pedagogy, učně a administrativní pracovníky, dáváme podporu pro vaše oprávněné požadavky, které vznášíte směrem k vládě a veřejnosti, zejména vámi vyhlášený boj - stávku, která se bude konat ve středu, považujeme za velmi statečný a odpovědný čin vůči celému odborovému hnutí v celé České republice.

Podpora od slovenských odborářů

Kolegyne, kolegovia, priatelia odborári, chceme vyjadriť podporu a solidaritu vášmu štrajku.