Hlavní zprávy

Oslavme v ČR Světový den nepedagogů (a zvyšme jejich platy alespoň o 10 %)

16. květen 2022 patří nepedagogickým pracovníkům. Tento svátek je velmi mladý a možná ani nepedagogové o něm nevědí. Připomínáme si jej teprve od roku 2018, kdy byl vyhlášen světovou odborovou organizací Education Internactional (EI), která přijala deklaraci o právech a postavení těchto pracovníků. 

Na pomoc zaměstnávání ukrajinských učitelů - důležité body

Školské odbory splnily svůj slib.

ČMOS PŠ shrnul nejdůležitější body týkající se možností zaměstnávání ukrajinských učitelů v českých školách. Dokument je určen primárně ukrajinským učitelům, ale věříme, že může posloužit i případným zaměstnavatelům těchto učitelů. 

Mezinárodní summit učitelské profese ISTP 2022

Ve dnech 12. – 13. 5. 2022 proběhl ve španělské Valencii Mezinárodní summit učitelské profese ISTP 2022.  

Odborové svazy proti drahotě

Odborový svaz pracovníků dřevozpracujícího odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR (OS DLV) vyhlásil celonárodní petici, ve které žádá vládu ČR, aby přistoupila k urychlené regulaci cen energií zemního plynu a pohonných hmot. 

Problémy v Základní škole v Bílině jsou špičkou ledovce

„Je to extrém špičky ledovce, skrývají se i problémy na jiných školách. Dlouhodobě o nich víme,“ prohlásil v diskusi na CNN předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík. Pořad se zabýval extrémními problémy s chováním žáků v Základní škole Za Chlumem v Bílině. 

České školství stojí před vážnou krizí. Zabraňme jí

Stanovisko Českomoravského odborového svazu pracovníků školství

Delegáti VIII. sjezdu  ČMKOS, který se konal ve dnech 29.  až 30. 4. 2022, podpořili stanovisko školských odborů k aktuální situaci v regionálním školství. Stanovisko bylo zasláno ministru P. Gazdíkovi s žádostí o svolání školské tripartity. 

Akční týden pro vzdělávání 2022

Světový akční týden pro vzdělávání 2022 připomněl, že vzdělávání je třeba věnovat pozornost obzvláště během mimořádných situací.

Školské odbory vyjádřily podporu neoprávněně zadrženým běloruským odborovým předákům

V Bělorusku přitvrdily represe proti svobodným odborům. Dne 19. 4. 2022 bylo zatčeno vedení běloruské odborové konfederace BKPD. 

Covid-19: třetí rok pandemie a její další vývoj

Education International uspořádala webinář o zkušenostech z covidových roků 

LN: Za vyšší platy! Odbory chystají akci

Na nový nárůst pracovních povinností ve školách poukazuje v článku v Lidových novinách předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík.