Hlavní zprávy

Stáž v mezinárodní organizaci ETUCE

ETUCE nabízí od 1. února 2020 jedno místo pro stážistu. Jedná se o pětiměsíční stáž od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2020. (Možnost je i desetiměsíčního období).

Stanovisko ČMOS PŠ (novela zákona o pedagogických pracovnících)

Vážené kolegyně a kolegové,

na vědomí vám zasíláme stanovisko ČMOS pracovníků školství k návrhu novely zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Dílčí hlasování PS PČR č. 186 (pozměňovací návrh) - státní rozpočet ČR na rok 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

žádný z návrhů na navýšení platů pedagogů kvůli odmítavému postoji poslanců za ANO a zvláště ministryně financí A. Schillerové hlasovací mlýnicí neprošel.

Stáž v mezinárodní organizaci ETUCE

ETUCE nabízí od 1. února 2020 tři místa pro stážisty. Jedná se o pětiměsíční stáž od 1. 2. 2020. (Možnost je i desetiměsíčního období).

Šetření PISA 2018

Dne 3. 12. 2019 publikovala OECD výsledky šetření PISA (PISA 2018).

Hlavním zaměřením šetření PISA je funkční gramotnost v oblasti čtení, matematiky a přírodních věd.

Poslední slovo o osudu platů učitelů vysloví poslanci!

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jak jsme vás již informovali probíhá projednávání zákona o státním rozpočtu na rok 2020. Ve středu 4. 12. je na programu Poslanecké sněmovny 3. čtení a tedy schvalování pozměňovacích návrhů a na závěr zákona jako celku.

Polští kolegové měli sjezd

Ve dnech 21. – 22. 11. 2019 se předseda ČMOS PŠ, František Dobšík, zúčastnil jako čestný host sjezdu ZNP ve Varšavě. Polský svaz ZNP je jeden z hlavních zahraničních partnerů ČMOS PŠ a je největší odborovou organizací učitelů v zemi.

Sjezd zvolil předsedou svazu opětovně dosavadního předsedu, Slawomira Broniarze. Místopředsedy byli znovuzvoleni Krzysztof Baszczyński a Grzegorz Gruchlik.

Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

V příloze článku naleznete hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

Tarify pro rok 2020 - Aktualizováno (28. 11. 2018 - oprava poškozeného souboru)

V příloze článku naleznete Nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. Toto NV vyšlo ve Sbírce zákonů Částky 127 ve středu 20. 11. 2019.

NV pro příslušníky bezpečnostních sborů ještě nebylo schváleno Vládou ČR.

Učitelé boj nevzdávají - teď je na řadě rozpočtový výbor

Zvýšení platů učitelů o patnáct procent na příští rok je stále ve hře

Protože vláda trvá na nárůstu platů učitelů na příští rok jen deset o procent, mají školské odbory v plánu pokusit se získat dalších pět miliard na jednání rozpočtového výboru sněmovny, a to ve středu (20. 11. 2019) .