Hlavní zprávy

Reforma financování regionálního školství - dokumenty

V článku naleznete aktuální informace, metodiku a prezentace k reformě financování regionálního školství.

Dopis ředitelům škol

o současném stavu vyjednávání o platech ve veřejném sektoru na rok 2020.

V tomto článku naleznete odkazy na dokumenty přijaté na VIII. sjezdu Českomoravského odborového svazu pracovníků školství 17. a 18. května 2019

V tomto článku naleznete odkazy na dokumenty přijaté na VIII. sjezdu Českomoravského odborového svazu pracovníků školství 17. a 18. května 2019.

Platy ve veřejných službách na rok 2020

Dnes 27. 5. proběhlo mimořádné zasedání pléna tripartity. Jediný bod – platy ve veřejných službách na rok 2020.

Jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro vzděláváni a lidské zdroje (školská tripartita)

Na programu jednání byla novela zákona o pedagogických pracovnících, legislativní ukotvení pracovní pozice školského logopeda. Ministr R. Plaga informoval o neshodě s ministerstvem zdravotnictví o ukotvení pozice.

František Dobšík i Markéta Seidlová jsou nadále tváří školských odborů

Předsedou školských odborů bude i další čtyři roky František Dobšík a místopředsedkyní zůstane Markéta Seidlová. Rozhodl o tom VIII. sjezd Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. 

VIII. sjezd ČMOS PŠ

Ve dnech 17. 5. – 18. 5. 2019 se v Praze uskuteční VIII. sjezd ČMOS PŠ.

Pracovní verze: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR

Dne 10. 5. 2019 proběhlo za účasti zástupců ČMOS PŠ vypořádání připomínek na MŠMT k návrhu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR. Tento dokument zpracovává ministerstvo podle § 9 školského zákona, předkládá vládě ke schválení a následně Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu k projednání.

Rozhovor s Františkem Dobšíkem pro Učitelské noviny

Jak je to s růstem platů ve školství? Skutečně dosáhnou pedagogové na kdysi slíbených 130 % průměrného platu? Jak dlouho budou ještě učitelé nejhůře placenými vysokoškoláky? Nejen o tom jsme mluvili s předsedou školských odborů FRANTIŠKEM DOBŠÍKEM krátce před ukončením čtyřletého volebního období a před odborovým sjezdem.

Problematika odborného vzdělávání se zaměřením na aktualizace RVP a záměry revizí RVP

Dne 29. 4. 2019 se konal seminář na revizi RVP. Byly pozvány zástupkyně NÚV paní PhDr. Olga Kofroňová, PhD., vedoucí oddělení pro koncepci kurikula NÚV a paní Ing. Zorka Husová, vedoucí oddělení pro odborné vzdělávání.