Hlavní zprávy

Školské odbory: Chceme jednat s budoucím ministrem školství kvůli zmrazení platů

Představitelé školských odborů František Dobšík a Markéta Seidlová, chtějí jednat s budoucím ministrem školství Gazdíkem. S lednovými mrazy totiž čeká učitele zmrazení jejich platů. To podle odborů není dobrý začátek. Přestože vláda svým nařízením zvýšila od ledna 2022 o 3 % jejich tarifní složku platu, rozpočtové provizorium státu neumožňuje uvolnit zvýšený objem prostředků pro regionální školství o plánovaná 3,5 procenta. Podle školských odborů budou muset ředitelé škol v případě provizoria tarify navýšit z nenárokových složek platu. 

Nařízení vlády o platech zaměstnanců

V příloze naleznete pro vaši potřebu Sbírku zákonů č. 420/2021. Jedná se o „Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů“.

OECD zveřejnila zprávu shrnující dopad pandemie covidu-19 na učitelskou profesi

Organizace OECD zveřejnila v září 2021 zprávu s názvem The State of Global Education. 18 Months into the pandemic (Stav světového vzdělávání. 18 měsíců pandemie), ve které shrnula data a statistiky týkající se uzavírání škol během pandemie, dopadu pandemie na pracovní podmínky učitelů a na investice do vzdělávání. Tato zpráva je založena na výsledcích dvou specializovaných průzkumů o covidu-19, které probíhaly v zemích OECD.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 15. LISTOPADU 2021

Jak zajistit ochranu škol

Předseda školských odborů František Dobšík a Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR diskutovali v pořadu CNN Prima News "K věci" na téma ochrany škol v době další sílící vlny pandemie.

Náš EXOD stále žije

Krásné podzimní slunečné počasí přivítalo v pátek 22. 10. 2021 účastníky celostátního aktivu EXOD v Kutné Hoře. Po loňské pauze způsobené vládními opatřeními proti pandemii coronaviru, přijeli vedoucí základen vyhodnotit letošní 68. ročník EXOD, prodiskutovat a s chutí i elánem naplánovat příští rok.

Informace MŠMT - metodický pokyn hlavní hygieničky

Zveřejňujeme "Informaci pro školy s účinností od 25.10.2021 a 1.11.2021", která byla rozeslána do datových schránek škol a školských zařízení. Jedná se o metodický pokyn hlavní hygieničky k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19.

Mezinárodní summit učitelské profese ve Washingtonu D.C. - ISTP 2021

Předseda ČMOS PŠ, František Dobšík, se ve dnech 19. – 21. 10. 2021 zúčastnil online Mezinárodního summitu učitelské profese – ISTP 2021. Tento summit spolupořádá organizace OECD, Education International a ministerstvo školství příslušné země, která summit hostí. Letošní hostitelskou zemí byly USA, nicméně kvůli opatřením spojeným s pandemií se summit přesunul do virtuálního prostoru.

Digitální vzdělávání a jeho výzvy

Ve dnech 14. – 15. 10. 2021 proběhla závěrečná online konference E-speed: Výzvy a možnosti pro odbory ve vzdělávání a organizace zaměstnavatelů v digitální době. Tato konference byla uspořádána v rámci společného stejnojmenného projektu organizací ETUCE a EFEE. Tento projekt probíhal od roku 2019 do roku 2021.

Jaké postavení má učitelská profese ve společnosti?

Education International, mezinárodní odborová organizace pracovníků v sektoru vzdělávání, oficiálně publikovala 13. 10. 2021 online verzi zprávy s názvem Globální zpráva o statusu učitelů 2021. Jedná se již o třetí zprávu v pořadí, která se podrobně zabývá statusem učitelů. Předchozí zprávy vydala organizace Education International v roce 2018 a 2015.