Hlavní zprávy

Závěrečné prohlášení na akci Betlémská kaple II (12. září 2023, aula UMPRUM, Praha)

O přednes závěrečného prohlášení se na akci Betlémská kaple II symbolicky podělily místopředsedkyně ČMOS pracovníků školství Markéta Seidlová a prezidentka České konference rektorů Milena Králíčková.

Betlémská II: Vzdělávání a věda nemohou být zdrojem škrtů!

Akci označovanou jako Betlémská kaple II, svolanou na úterý 12. září do prostor auly UMPRUM v Mikulandské ulici, zorganizovaly: Česká konference rektorů, Rada vysokých škol, Akademie věd ČR, Vysokoškolský odborový svaz, Českomoravský odborový svaz pracovníků školství, Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Unie školských asociací ČR – CZESHA. Zhruba dvěma stovkám v aule přítomných – převážně vysokoškolských zaměstnanců, akademiků a pracovníků ve školství – se dostalo též nástinu řešení z úst zástupců vlády: ministryně pro vědu, výzkum a inovace a ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

Priorita školství po Česku = nekončící vyjednávání a přesvědčování

František Dobšík: Porostou tarify nebo objem? Markéta Seidlová: Školství není dluhem státu!

Školy a odbory upozorní v aule UMPRUM na podfinancování vzdělávání

Zástupci vysokých škol, odborů a profesních asociací chtějí na setkání 12. září v aule Vysoké školy umělecko-průmyslové (UMPRUM) upozornit na nutnost navýšit v rozpočtu prostředky na vědu a vzdělávání tak, aby alespoň částečně kompenzovaly inflaci.

František Dobšík: To šetření je šílené. Matrix se zasekl

Současný návrh rozpočtu pro školství by měl šílené dopady, řekl pro deník Právo předseda školských odborů František Dobšík. Tahanice kolem učitelských platů má za matrix, který přestal fungovat.

Ministr: Snížení rozpočtu školství na příští rok o 29 miliard nebude

Na dnešním jednání školského výboru (Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR) zaznělo klíčové sdělení ministra Mikuláše Beka, který představoval své priority na další dva roky.

Školství už teď chybí miliardy, přitom se chystají další škrty

Rozpočet ministerstva školství by se měl navýšit oproti letošku minimálně o devět miliard korun, aby vláda dodržela nová zákonná pravidla pro růst učitelských platů. Ministerstvo financí však navrhuje pro školství škrty ve výši 29 miliard.

Sociální dialog podpoří přípravu učitelů a digitalizaci školství

Úvodní tisková zpráva: Budoucnost trhu práce spočívá ve schopnosti adaptovat přístupy zaměstnavatelů k zaměstnancům, a naopak zaměstnanců k zaměstnavatelům. V České republice je dlouhodobě trvalý nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců a tato skutečnost významně dopadá i do oblasti školství.

Společné požadavky ČMKOS a zástupců zaměstnavatelů vůči tzv. konsolidačnímu balíčku

Vážené členky a členové svazu, 
v příloze tohoto oznámení naleznete společné požadavky ČMKOS a zástupců zaměstnavatelů vůči tzv. konsolidačnímu balíčku, které byly zaslány i premiéru Petru Fialovi. Přestože jde o požadavky z nejrůznějších oblastí hospodářství, týkající se nejen školství,  zveřejňujeme je v plném rozsahu. Zájemci tak mohou získat celkovou informaci o těchto pozměňovacích návrzích.

Demokracie EU v praxi

Balíček materiálů s názvem Demokracie EU v praxi vytvořila Evropská komise s cílem pomoci učitelům představit ve výuce základní principy zastupitelské demokracie v EU a jejích členských státech.