Hlavní zprávy

Mezinárodní summit učitelské profese, ISTP 2019

International Summit on the Teaching Profession

Helsinky, 14.-15. 3. 2019

Summit umožňuje setkání ministrů školství jednotlivých zemí, zástupců odborů a specialistů na vzdělávání, aby společně debatovali o vzdělávacích politikách, možných reformách a podobách různých systémů školství.

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019-2023

Připomínkové řízení: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019-2023

Veřejné slyšení ETUCE: Formování budoucnosti Evropy s pomocí učitelů

ETUCE pořádá veřejné slyšení s názvem: „Formování budoucnosti Evropy s pomocí učitelů“. Toto veřejné slyšení se uskuteční v Bruselu dne 12. 3. 2019 od 14:00 do 16:00.

Veřejné slyšení se bude konat v hotelu Thon Hotel Brussels City Centre (sál Oslo). Avenue du Boulevard 17, 1210 Brusel.

Evropská komise: Zpráva o české republice

Dne 27. 2. 2019 vydala Evropská komise dokument s názvem Zprávy o jednotlivých zemích a hloubkové přezkumy. Jedná se o jeden ze stěžejních dokumentů tzv. evropského semestru. Evropská komise v tomto dokumentu shrnuje a zveřejňuje svoje závěry o stavu ekonomiky a reforem daného členského státu. Své závěry zakládá na datech, která se zástupcům Evropské komise podařilo sebrat během podzimu předešlého roku (tedy 2018), a na základě dat z Roční analýzy růstu na rok 2019. Tento dokument následně slouží jako hlavní podklad pro návrh doporučení Rady EU národním státům.

Kvalita vzdělávání středoškoláků je společným tématem

Vedení školských odborů dnes jednalo s předsedkyní Asociace krajů Mgr. Janou Mračkovou Vildumetzovou, hejtmankou Karlovarského kraje a poslankyní (ANO).

ČMOS PŠ podpořil petici, kterou předložila Řecká federace učitelů základních škol (D.O.E.)

V únoru 2019 ČMOS PŠ podpořil petici č. 0580/2018, kterou předložil Athanasios Kikinis z Řecké federace učitelů základních škol (D.O.E.), ve věci pracovních smluv na dobu určitou pro učitele základních škol v Řecku.

ČMOS PŠ podpořil italské organizace FLC-CGIL, CISL Scuola, UILSCUOLA

V únoru 2019 ČMOS PŠ podpořil italské organizace FLC-CGIL, CISL Scuola, UILSCUOLA, které sdružují pracovníky ve školství, v jejich akci týkající se zákona o rozpočtu na rok 2019. Tento zákon byl vypracován bez konzultace se sociálními partnery a jeho obsah může vést k narůstání  nerovnosti v sektoru vzdělávání v Itálii.

Stanovisko ČMOS PŠ k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Stanovisko ČMOS PŠ k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

EXOD 2019 – nabídka základen

Přinášíme vám seznam základen EXOD pro rok 2019 schválený komisí EXOD.

Kompletní seznam naleznete ke stažení jako soubor ve formátu PDF v rubrice Ke stažení/EXOD (společně s přihláškou i přihlášku zvlášť) nebo pod článkem níže.

MŠMT zveřejnilo rozpisový dopis krajským úřadům

MŠMT zveřejnilo rozpisový dopis krajským úřadům, jehož součástí je:

1) Rozpis neinvestičních výdajů na rok 2019 z rozpočtové kapitoly 333 MŠMT pro RgŠ ve správě územních samosprávných celků.
2) Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2019.