Českomoravská vzdělávací, s. r. o.

Českomoravská vzdělávací, s.r.o. je připravena všem zájemcům pomoci formou školení, odborných kurzů a dalších vzdělávacích aktivit zvládnout nástrahy kurikulární reformy, připravit nejrůznější vzdělávací projekty a orientovat se v záplavě paragrafů české legislativy.

Českomoravská vzdělávací nabízí vzdělávací programy nejen pro učitele a managament škol, ale i pro vedoucí školních jídelen a další pracovníky. Odborový svaz má řadu kvalitních lektorů, skutečné odborníky na školskou problematiku, na BOZP, FKSP, na tvorbu projektů, vedení týmu, daňové a sociální otázky. Všichni mají velmi úzký kontakt s každodenní praxí škol, takže vzdělávání, které nabízíme, by mělo přinést konkrétní informace a znalosti, které každý skutečně využije ve své práci. Každý účastník po absolvování našich vzdělávacích programů získá certifikát, akreditovaný ministerstvem školství v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Českomoravská vzdělávací je schopná vytvořit také semináře na míru jednotlivých škol, pomoci při tvorbě projektů či zpracovat samotný projekt.

Internetové stránky: www.cmvzdelavaci.cz