Společné požadavky ČMKOS a zástupců zaměstnavatelů vůči tzv. konsolidačnímu balíčku

Vážené členky a členové svazu, 
v příloze tohoto oznámení naleznete společné požadavky ČMKOS a zástupců zaměstnavatelů vůči tzv. konsolidačnímu balíčku, které byly zaslány i premiéru Petru Fialovi. Přestože jde o požadavky z nejrůznějších oblastí hospodářství, týkající se nejen školství,  zveřejňujeme je v plném rozsahu. Zájemci tak mohou získat celkovou informaci o těchto pozměňovacích návrzích.

Prohlášení odborových svazů ČMKOS

Prohlášení bylo předneseno na demonstraci, která se konala v Praze na Václavském náměstí dne 8. října 2022. Zástupci odborových svazů demonstrovali proti hrozící chudobě a stále se zhoršující ekonomické situaci zejména nižších příjmových skupin obyvatel. Požadovali regulaci cen potravin a některých dalších základních životních potřeb nebo například zvýšení minimální mzdy.

Ministr financí Stanjura: Šetřit, šetřit, šetřit…

Odboráři veřejné sféry jednali o platech

Šetření je jediná cesta, která nás nyní čeká, uvedl ministr Z. Stanjura (ODS), na jednání se zástupci odborářů veřejného sektoru, kterého se zúčastnil i ministr práce M. Jurečka (KDU ČSL). 

Jsou učitelé povinni se nechat testovat na COVID-19?

STANOVISKO LEGISLATIVNÍ RADY ČMKOS (k otázkám souvisejícím s povinností zaměstnance absolvovat test na onemocnění COVID-19) 

Schválené Legislativní Radou ČMKOS dne 25. 11. 2020. Legislativní rada Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) obdržela od odborových svazů žádost o stanovisko vyjádřené následujícími dotazy, které se týkají právních souvislostí případného rozhodnutí zaměstnavatele o tom, že je zaměstnanec povinen absolvovat test na onemocnění COVID-19:

Stránky