Vzdělávací odborový seminář v Pardubickém kraji

Seminář se konal 15. – 17. listopadu ve Sporthotelu Tichá Orlice v Ústí nad Orlicí. Letošní ročník akce měl, stejně jako v loňském roce, mezinárodní punc. Semináře se zúčastnila čtyřčlenná slovenská delegace z partnerského Prešovského kraje v čele s předsedou Rady OZ PŠaV SŠaZ východoslovenského regionu Mgr. Lubošem Kvašňákem.

Pro přijetí na střední školu musí být stanovena jasná bodová hranice, říká hejtman Netolický

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický se v pátek dopoledne sešel v Ústí nad Orlicí se zástupci Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Mezi základní hejtmanská témata patřila především problematika rekonkurzů ředitelů středních škol, jednotné přijímací zkoušky či záležitosti spojené s investiční činností kraje.

Aktuální situaci ve školství řešili na třídenním semináři v Pardubickém kraji

Předsedové základních odborových organizací, členové oblastních i krajských rad. Ti všichni se setkali na třídenním vzdělávacím semináři, který v rozmezí 2. – 4. listopadu hostil Sporthotel Tichá Orlice v Ústí nad Orlicí.

Olomouc - seminář pro předsedy ZOOS

Pokračování výjezdních seminářů pro předsedy základních organizací odborového svazu tentokrát pro regiony Olomoucký, Pardubický a Moravskoslezský kraj.

Odbory v regionech

V propagačních stanech ČMKOS bylo poskytováno bezplatné právní poradenství, podávány informace o činnosti odborů, sociálním dialogu, kolektivním vyjednávání či postupu, jak založit odbory.

Stránky