Mlčenlivost

Podepsání „prohlášení o mlčenlivosti“...

Informace o nepřítomnosti

Informace v případě změny u nepřítomného pracovníka...

Zdravotní způsobilost žáka ke vzdělávání na střední škole

Posuzování zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání na střední škole...

Lyžařský kurz

Zdravotník na lyžařském kurzu...