V rubrice Otázky a odpovědi je k zobrazení více článků po přihlášení do intranetu.

Ombudsman jednal se zástupci školských odborů o pedagogické intervenci

Ombudsman se sešel se zástupci školských odborů k projednání problematiky pedagogické intervence v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Podstatnou otázkou diskuze byly nejasnosti v tom, jak budou ředitelé škol řešit odměňování či rozvrhování prací mezi jednotlivé vyučující. Jednání mezi zástupci Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a ombudsmanem Stanislavem Křečkem proběhlo na základě iniciativy odborářů, kteří se obrátili na ombudsmana ohledně problematiky pedagogické intervence poskytované žákům jako podpůrné opatření pedagogickými pracovníky.

Poskytnuté bezplatné právní pomoci

Poskytnutí bezplatné právní pomoci před soudem...

Mlčenlivost

Podepsání „prohlášení o mlčenlivosti“...

Informace o nepřítomnosti

Informace v případě změny u nepřítomného pracovníka...

Zdravotní způsobilost žáka ke vzdělávání na střední škole

Posuzování zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání na střední škole...

Stránky