V rubrice Otázky a odpovědi je k zobrazení více článků po přihlášení do intranetu.

Školský výbor k patové situaci ve financování školství

Velká diskuse se strhla na jednání  školského výboru Parlamentu ČR, po vystoupení ministra školství Mikuláše Beka, který informoval  o důvodech rozhodnutí vlády, která neschválila jeho návrh a některých koaličních představitel, poskytnout školství 800 miliónů korun na vyřešení problémů s financování nepedagogických pracovníků.

Priorita vzdělávání nesmí padnout

Vzkaz představitelů školských odborů Františka Dobšíka a Markéty Seidlové vládě, odpovědným politikům, školské veřejnosti, rodičům:

Ministr Gazdík - platy nepedagogů jsou nedůstojné!

Co přineslo první jednání školské tripartity

První jednání školské tripartity se symbolicky uskutečnilo prvního února 2022 a vzhledem k pandemické situaci proběhlo formou on-line.

Ombudsman jednal se zástupci školských odborů o pedagogické intervenci

Ombudsman se sešel se zástupci školských odborů k projednání problematiky pedagogické intervence v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Podstatnou otázkou diskuze byly nejasnosti v tom, jak budou ředitelé škol řešit odměňování či rozvrhování prací mezi jednotlivé vyučující. Jednání mezi zástupci Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a ombudsmanem Stanislavem Křečkem proběhlo na základě iniciativy odborářů, kteří se obrátili na ombudsmana ohledně problematiky pedagogické intervence poskytované žákům jako podpůrné opatření pedagogickými pracovníky.

Poskytnuté bezplatné právní pomoci

Poskytnutí bezplatné právní pomoci před soudem...

Stránky