Systémový rámec podpory začínajících učitelů

V rámci projektu „Rozvoj systému podpory pro začínající učitele“ (Podpora učitelů), projekt č. 2021-1-LV01-KA220-SCH-000024284 vznikl dokument Systémový rámec podpory začínajících učitelů. Dokument byl sepsán na základě výsledků první fáze projektu. 

Jak začínajícím učitelům usnadnit vstup do profese?

Projekt: Vývoj systému podpory začínajících učitelů

Postavení začínajících učitelů v České republice, Polsku, Litvě a Lotyšsku - Srovnávací analýza

Na podzim 2022 skončila první fáze mezinárodního projektu s názvem Vývoj systému podpory začínajících učitelů. Do tohoto projektu je zapojen i ČMOS PŠ.

Rozvoj systému podpory pro začínající učitele

Podle zprávy OECD Education at a Glance 2020, tvořili v roce 2018 mladí učitelé do 30 let malé procento v celkovém počtu učitelů. V České republice to bylo 4,06 %, což je pod průměrem hodnot v zemích OECD.