Chceme maximum do tarifů

Objem prostředků na platy v roce 2021 - jak realizovat jejich navýšení o 9 %

V současné době začaly konzultace mezi sociálními partnery, jak realizovat navýšení objemu finančních prostředků na platy o 9 %. Jde o to, aby se podařilo vyjednat maximum možného do tarifů. Sekce vedoucích pracovníků ČMOS PŠ k tomu zaujala stanovisko, které naše společné úsilí podporuje ( je připojeno ve formě dokumentu pdf). 

Stanovisko k home office zaměstnanců

Výzva profesní sekce vedoucích pracovníků a pracovníků přímo řízených organizací ČMOS PŠ
 
Členové profesní sekce odborového svazu pokládají za nezbytné upozornit na, zejména v dnešní době, nevhodné přidělování práce a určování místa výkonu práce zaměstnanců některými kolegy řediteli na základních i středních školách. Přestože Vláda ČR nařizuje zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště, stále se setkáváme s přístupy toto nařízení nerespektujícími a v mnoha ohledech i lidsky nepochopitelnými.

Co dělat pro zlepšování podmínek práce mateřských škol

Ve středu 1. 7. 2020 se uskutečnil z podnětu ČMOS PŠ v Poslanecké sněmovně kulatý stůl. Jeho tématem byla „Aktuální situace v předškolním vzdělávání“. Diskutovalo se zejména o podmínkách práce v mateřských školách, přijímání dětí mladších tří let v návaznosti na novelu vyhlášky o předškolním vzdělávání, která ruší povinnost zaměstnávat dalšího nepedagogického pracovníka (chůvu) k těmto dětem.  

Kulatý stůl v Parlamentu k předškolnímu vzdělávání

Předsednictvo odborového svazu se na svém posledním zasedání 19. 6. 2020 zabývalo problematikou zařízení předškolního vzdělávání. Stalo se tak na podnět předsedkyně  profesní sekce předškolního vzdělávání svazu Evy Soukalové.

Republiková volební konference profesní sekce středních škol

Republiková volební konference profesní sekce středních škol se konala v pátek 7. 12. 2018 v Praze. Na konferenci byl, kromě volby delegátů na květnový VIII. sjezd ČMOS PŠ, představen rámec připravovaných revizí Rámcových vzdělávacích programů (RVP).  

Stránky