Návrh na úpravu čl. 47 (stravování) a článku 19a (indispoziční volno) - Vzorová kolektivní smlouva

V příloze níže naleznete úplné znění vzorové KS se změnami v článcích 19a (indispoziční volno v souvislosti s očkováním) a článku 47 (stravování). Dále zde naleznete přílohu vzorové kolektivní smlouvy - Návrh možných kritérií pro osobní ohodnocení a odměny. Třetí připojený dokument obsahuje vzor rozpočtu finančních prostředků z FKSP na jeden rok a dva vzory pravidel pro čerpání finančních prostředků z FKSP.

 

 

Článek 19 a/ v kolektivní smlouvě

Právni poradna

Stanovisko ČMOS PŠ k vyjádření pana Mikáče o doplnění článku 19 a/ do kolektivní smlouvy: V Kartotéce č. 33 ze dne 13. 9. 2021 PaedDr. Mikáče se objevil dotaz, zda je možné doplnit článek 19 a/ do kolektivní smlouvy.

Jak založit odborovou organizaci - aktualizace 06/2020

Aktualizace článku - Jak založit odborovou organizaci

Provoz v nouzovém stavu z pohledu BOZP

Zaměstnavatel má povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Zaměstnavatel je tedy povinen minimalizovat rizika pro zaměstnance.

Metodika FKSP - novela vyhlášky rok 2019

V příložených elektronických dokumentech naleznete metodiku FKSP upravenou v souladu s novelou vyhlášky o FKSP č. 357/2019 Sb... Úpravy jsou vyznačeny červeně.

Stránky