Jak začínajícím učitelům usnadnit vstup do profese?

Projekt: Vývoj systému podpory začínajících učitelů

Mezinárodní den vzdělávání

Dne 24. ledna slavíme Mezinárodní den vzdělávání. Mezinárodní den vzdělávání byl ustanoven na základě rezoluce Valného shromáždění OSN ze 3. 12. 2018 a poprvé byl slaven v roce 2019.

Evropské osvědčení o digitálních dovednostech

Evropské osvědčení o digitálních dovednostech – EDSC (European Digital Skills Certificate) cílí na posílení digitálních kompetencí v celé Evropě. Toto osvědčení má sloužit tomu, aby si každý mohl ohodnotit úroveň svých digitálních dovedností, najít, jaké úrovni jeho dovednosti odpovídají na škále Evropského rámce digitálních dovedností, a aby byl motivován další digitální dovednosti získat. Osvědčení by uznávaly vlády, zaměstnavatelé a další zainteresované osoby v evropských zemích, a to by pomohlo k usnadnění a zvýšení transparentnosti při validaci digitálních dovedností jednotlivců (např. uchazečů o zaměstnání).

Odbory a téma udržitelného životního prostředí

Na konci října 2022 proběhla závěrečná konference dvouletého projektu ETUCE spolufinancovaného Evropskou komisí, který měl název „Education for Social Change: The role of Education in addressing Sustainable Environmental Development“ (Vzdělávání podporuje sociální změnu: Role vzdělávání v otázkách udržitelného rozvoje životního prostředí).

Postavení začínajících učitelů v České republice, Polsku, Litvě a Lotyšsku - Srovnávací analýza

Na podzim 2022 skončila první fáze mezinárodního projektu s názvem Vývoj systému podpory začínajících učitelů. Do tohoto projektu je zapojen i ČMOS PŠ.

Stránky