ETUCE apeluje na ministry školství, aby zlepšili pracovní podmínky pedagogů

ETUCE (European Trade Union Committee for Education) vydala tiskovou zprávu, ve které apeluje na ministry školství, kteří se ve dnech 16. – 17. 9. 2020 sešli v Osnabrücku u příležitosti jednání v rámci německého předsednictví v Evropské komisi. Schůzky se zúčastnili ministři z členských zemí EU, kandidátských zemí EU, Evropského hospodářského prostoru a zemí Evropského sdružení volného obchodu. Předmětem jednání byla diskuse týkající se budoucích priorit strategie EU ve věci odborného vzdělávání a přípravy.

Publikace OECD Education at a Glance

Dne 8. 9. 2020 vydala OECD svoji každoroční publikaci s názvem Education at a Glance věnovanou školství a vzdělávání. Cílem publikace je pomocí indikátorů porovnávat vzdělávací systémy členských a  přidružených zemí. Letošním zaměřením publikace je odborné vzdělávání a příprava.

Veřejná konzultace Evropské komise týkající se digitálního vzdělávání

Dne 4. 9. 2020 přispěl ČMOS PŠ do veřejné diskuse vyhlášené Evropskou komisí ve věci digitálního vzdělávání. Cílem veřejné konzultace je revidovat dokument Evropské komise s názvem Digital Education Action Plan a zapracovat do něho zkušenosti s digitálním vzděláváním během pandemie COVID-19 na jaře roku 2020.

Společná prohlášení ETUCE a ETUC v oblasti vyššího vzdělávání a odborného vzdělávání

Organizace ETUCE ve spojení s ETUC vydaly dne 2. 7. 2020 dvě společná stanoviska. První společné stanovisko je ve věci sledování absolventů vyššího vzdělávání a odborného vzdělávání...

ETUCE vyjadřuje solidaritu kolegům v Bělorusku

Dne 20. 8. 2020 vydala mezinárodní organizace ETUCE svým jménem a jménem svých členských organizací prohlášení týkající se situace v Bělorusku. ETUCE v něm vyjadřuje mj. solidaritu všem lidem, učitelům a ostatním pracovníkům ve školství v Bělorusku, a obzvláště své členské organizaci ESTU.

Stránky