Privatizační trendy v evropských vzdělávacích systémech

Dne 31. března 2021 se konala online konference s názvem „Vzdělávání v Evropě od rezistence k obnově: Veřejné investice, privatizace, reformy a role pracovněprávních vztahů“ (Education in Europe from Resistance to Recovery: Public Investment, Privatisation, Reforms and the role of Industrial Relations). Tato konference uzavírala roční výzkum koordinovaný organizací ETUCE[1].


[1] Celý název projektu byl „Sociální dialog a pracovněprávní vztahy ve vzdělávání: Výzvy mnohoúrovňového řízení a privatizace v Evropě“ (Social dialogue and industrial relations in education: the challenges of multi-level governance and of privatisation in Europe).

Finská škola během pandemie

Finská ambasáda v České republice uspořádala společně se Skandinávským domem online přednášku o tom, jak finské školství reagovalo na pandemii COVID-19. Přednášel pan Kalle Komulainen, ředitel druhé největší střední školy ve Finsku – Metsokangas Comprehensive School – ve městě Oulu. Jaké jsou tedy finské „covidové“ zkušenosti ze školství?

Webinář ETUCE: Odbory v době pandemie COVID-19 a po ní

Dne 12. 3. 2021 se konal webinář ETUCE s názvem Odbory v době pandemie COVID-19 a po ní (Education trade unions in the times of COVID-19 and beyond). Tento webinář byl další ze specializované série webinářů ETUCE, které reflektují dopad pandemie COVID-19 na sektor vzdělávání a jeho pracovníky.

Podpora pedagogických pracovníků pro kvalitní předškolní vzdělávání

Dne 3. 3. 2021 se organizace ETUCE (European Trade Union Committee for Education)., jejímž členem je i ČMOS PŠ, zúčastnila konference na nejvyšší úrovni, kterou uspořádala Evropská komise. Tématem této konference bylo předškolní vzdělávání.

Sociální dialog bude v centru obnovy vzdělávání v Evropě

Plány na oživení a odolnost školství pro po pandemii

Dne 9. 3. 2021 proběhlo pravidelné setkání pracovní skupiny Evropského sektorového sociálního dialogu ve vzdělávání (ESSDE). ESSDE tvoří zástupci odborů a zaměstnavatelů v sektoru vzdělávání. Jednání březnového setkání se soustředilo na téma reforem a investic do vzdělávání v rámci národních plánů na oživení a odolnost, podílu vzdělávacího sektoru na přechodu k digitalizaci a environmentální udržitelnosti a na dopad pandemie COVID-19 na vzdělávací sektor.

Stránky