Co je dánský model tzv. flexikurity a jak dopadá na dánské učitele

Flexikurita[1] je model, který umožňuje zaměstnavatelům zaměstnance snadno nabírat i snadno propouštět a tím reagovat na aktuální potřeby pracovního trhu. Pro zaměstnance naopak představuje jistotu v tom, že po ztrátě zaměstnání je zachytí sociální síť podpory, a že se budou moci na pracovní trh zase rychle vrátit.

[1] Pozn. Slovo flexikurita je spojením slov flexibilita – pružnost a sekurita – jistota.

Světový den nepedagogických pracovníků

Dne 16. května slavíme Světový den nepedagogických pracovníků. Tento den se slaví již od roku 2018 a má připomínat, že práce nepedagogických pracovníků hraje velmi důležitou roli při poskytování kvalitního vzdělávání.

Zástupci zemí Visegrádské čtyřky jednali v Budapešti

V pondělí 6. května 2024 se v Budapešti z iniciativy maďarského Odborového svazu pracovníků školství PSZ konala konference školských odborů zemí Visegrádské skupiny (V4), na které se diskutovalo o problémech vzdělávání v zemích V4 se zvláštním zaměřením na situaci zaměstnanců škol a jejich zástupců. 

Doporučení OSN pro učitelskou profesi

Panel OSN na vysoké úrovni o učitelské profesi publikoval soubor doporučení adresovaných všem vládám. Cílem těchto doporučení je posílit učitelskou profesi.

Mezinárodní summit učitelské profese ISTP 2024 v Singapuru

Již po čtrnácté se konal Mezinárodní summit učitelské profese (ISTP). Tentokrát byl pro summit vybrán Singapur. Zástupci zemí OECD ve dnech 22. – 24. 4. 2024 diskutovali o možných podobách vzdělávání v budoucnosti a o tom, jaké priority by měly vzdělávací politiky nést.

Stránky