Květnové zasedání Rady Evropské unie pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport

Ve dnech 22. a 23. května 2018 se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport. Radě předsedal bulharský ministr pro vzdělávání a vědu Krasimir Valchev. Evropskou komisi zastupoval komisař Tibor Navracsics. Delegaci ČR vedl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Doporučení k národnímu programu reforem České republiky na rok 2018

Dne 23. 5. 2018 vydala Evropská komise dokument s názvem Doporučení pro Doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2018. Jde o pomyslný kulminační bod v běhu evropského semestru koordinace hospodářských politik, který se začíná v listopadu každého roku, kdy Komise přijme roční analýzu růstu.

Stanovisko ETUCE týkající se nového Akčního plánu digitálního vzdělávání EU 2020

Dne 17. ledna 2018 vydala Evropská komise sdělení nazvané Akční plán digitálního vzdělávání. Toto sdělení je součástí dokumentu Vzdělávací strategie EU v letech po roce 2020. Tento plán představuje konkrétní opatření, která se mají přijmout do roku 2020 a zároveň nastiňuje cíle po roce 2020. Tento plán se vyvíjí jako integrální část Evropského vzdělávacího prostoru.

ISTP summit v Lisabonu

Ve dnech 22. – 23. 3. 2018 proběhl v Lisabonu v Portugalsku Mezinárodní summit učitelské profese (ISTP – International Summit on the Teaching Profession). Tento summit společně pořádali portugalský ministr školství Tiago Brandão, ředitel OECD pro oblast vzdělávání a dovedností, Andreas Schleicher a generální tajemník Education International, David Edwards.

Pozice ETUCE týkající se Strategie EU vzdělávání v letech po roce 2020

Dne 14. listopadu 2017 vydala Evropská komise dokument s názvem Posílení evropské identity prostřednictvím vzdělávání a kultury – Příspěvek Evropské komise na setkání vedoucích pracovníků v Goteborgu 17. listopadu 2017. Tento dokument se zaměřuje na vytyčení nové politiky vzdělávání a jejich cílů v letech 2018 – 2020.

Czech Republic: Education trade unions’ petition yields results

On 12 January 2018, František Dobšík, Czech and Moravian Trade Union of Workers in Education (ČMOS PŠ), ETUCE member organisation in Czech Republic, together with the Trade Union of Higher and Academic Education, had a successful meeting with the Prime Minister of the Czech Republic, Andrej Babiš, and the Minister of Education of the Czech Republic, Robert Plaga. The main topic of discussion was a request for increased funding of education and better rules for the financing of education, science and research in the country.

První vzdělávací summit

Dne 25. ledna se v Bruselu konal první vzdělávací summit. Summitu se zúčastnilo více než 20 ministrů školství z členských zemí EU a více než 500 zástupců učitelů, pracovníků ve vzdělávání, národních ministerstev a vzdělávacích agentur. Nad summitem převzal záštitu pan Tibor Navratics, komisař EU pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport.

Seminář ETUCE o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Ve dnech 27. – 28. 11. 2017 proběhl ve Varšavě v Polsku 1,5 denní seminář ETUCE s názvem „Odborové svazy ve vzdělávání za učitelskou profesi – posilování kapacity odborových svazů ve vzdělávání, aby reprezentovaly profesionální potřeby učitelů v sociálním dialogu“ (Education Trade Unions for the Teaching Profession: Strenghtening the capacity of education trade unions to represent teachers’ professional needs in social dialogue).

Monitor vzdělávání a odborné přípravy – Česká republika 2017

Monitor vzdělávání a odborné přípravy 2017 zahrnuje dvacet osm zpráv jednotlivých zemí. Je založen na nejaktuálnějších kvantitativních a kvalitativních důkazech pro předložení a hodnocení nejnovějších politických opatření prováděných v každém členském státě EU se zaměřením na vývoj od poloviny roku 2016. Doplňuje proto jiné zdroje informací, které poskytují popis vnitrostátních systémů vzdělávání a odborné přípravy.

Světový den učitelů 2017: Svoboda a posílení pozice učitelů v celé Evropě

Den 5. říjen patří od roku 1994 všem učitelům po celém světě jako poděkování za jejich usilovnou práci, oddanost profesi a neocenitelný přínos celé společnosti. Tématem letošního Světového dne učitelů je – „Učení ve svobodě, posilování pozice učitelů“. Toto téma je důležité, neboť svoboda a posilování pozice učitelů jsou nutné k tomu, aby umožnily učitelům vykonávat jejich povolání na sto procent.

Stránky