Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Vláda dnes na svém ranním jednání schválila Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a některá další nařízení vlády – tarifní tabulky.

Poděkování za příspěvky do ankety týkající se evropského semestru

Dne 8. 11. 2018 proběhlo setkání mezi zástupci Evropské komise a ČMOS PŠ.  Jednalo se o schůzku v rámci evropského semestru.

Vyjádření ČMOS PŠ k žádosti PK

Na jednání Předsednictva Českomoravského odborového svazu pracovníků školství (pátek 19. 10. 2018) jsme projednávali žádost spolku „Pedagogická komora“ týkající se navýšení platů o 20 % od ledna 2019.

Zasedání pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje (školská tripartita)

Ve čtvrtek 20. září 2018 jednal pracovní tým RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje (tzv. malá tripartita) v zrcadlovém sále MŠMT. Informace z jednání podrobněji v článku.

Porada zástupců MŠMT a zástupců krajů

V pondělí 17. září 2018 se uskutečnila porada zástupců MŠMT a vedoucích ekonomů odborů školství krajských úřadů. Náměstkyně ministra Z. Matušková informovala o návrhu rozpočtu Rgš kapitoly školství pro rok 2019.

Stránky